Aanvulling Project Medisch Centrum Bulock.

Bij een recent bezoek aan het Medical Center Bulock werd gevraagd om vanwege de hoge vraag naar (nacht-) zorg voor de medische staf een nachtverblijf te bouwen om daarmede de zorg uit te kunnen breiden naar 24 uur/ 7 dagen per week. Voor het medisch personeel zou het hebben van een overnachtings-mogelijkheid op het terrein een verlichting zijn. Nu kunnen ze in nood- gevallen niet snel genoeg bij het Centrum zijn, dit uit ervaringen opgedaan in de laatste tijd. Op deze vraag heeft het Bestuur een positief antwoord gegeven en we hebben inmiddels de opdracht gegeven om een viertal studio’s op het terrein te bouwen voor zowel de medische staf als de “watchman”, (zeg maar concierge). Deze verblijven zijn uitsluitend ingericht voor rust- periodes of overnachting en niet geschikt voor permanente bewoning. Ze beschikken over een kleine woon-/slaapruimte met een 1-persoonsbed, een tafel en een stoel en een toilet-/doucheruimte.  We hebben met de BDC (Bulock Development Committee) afgesproken, dat hierop moet worden toegezien. Verder zullen de kamers moeten vallen onder de regels van onderhoud etc zoals ook afgesproken is voor het Medisch Centrum.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de studio’s einde oktober gereed zijn voor gebruik. Dus we hopen dit gebouw bij onze najaarsreis in november te kunnen overdragen aan de BDC.