Monthly Archives: January 2013

Website

In dit elektronische tijdperk is het bijna ondenkbaar, dat je zonder een website je kenbaar kunt maken aan de wereld om je heen. Dus is ook de Stichting De regenboog bezig gegaan met het zoeken van mogelijkheden om ons op het World wide web (www) te presenteren. We hebben gelukkig iemand kunnen vinden die ons de toegang ertoe kan verschaffen. Een bekende medereiziger van weleer, die zelf goed van de situatie op de hoogte is. Er is informatie aangeleverd en het resultaat ervan ziet u hier.

Inschrijving stichting

Vanmiddag is de oprichtingsakte van de Stichting De regenboog voor Gambia getekend bij de notaris. De stukken zullen in afschrift worden toegezonden aan de Kamer van Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister. Tevens zal nu de ANBI-status worden aangevraagd.