Monthly Archives: August 2013

Fancy Fair

Op zaterdag 28 september 2013 wordt er weer een Fancy Fair gehouden op het terrein rond en voor de Hoofdstraatkerk. De opbrengst is wederom bestemd voor de Stichting Broodnodig en de Stichting De regenboog voor Gambia. We hopen, dat het weer een enorm gezellige dag gaat worden, er is weer van alles te doen en te koop. Het terrein zal weer vol staan met diverse kramen met allerhande koopwaar, er is een rad van avontuur, er wordt een veiling gehouden…..kortom, dit wordt weer eens ouderwets gezellig. En het is natuurlijk allemaal voor het goede doel!

Terrein is bouwrijp gemaakt!

Het terrein naast de Bethel Outreach Church is inmiddels ontdaan van alle obstakels, de (ex-) bewoners zijn verhuisd naar hun mooie nieuwe locatie en de grond is klaar gemaakt voor de start van de bouw van de school. Er is dus al hard gewerkt door de bouwlieden.

image (10)                      image (14)image (15a)                      image 23a image (3a)

Bovendien zijn de werklui al druk bezig geweest om een flink aantal stenen voor de bouw klaar te maken. Dus: de bouw kan beginnen!!!!

Momenteel (eind augustus) is Wim in Gambia om daar de verdere details te bespreken en een eerste bijdrage aan de aankoop van materialen te overhandigen.