Monthly Archives: May 2014

Informatieavond.

  Het bestuur van de Stichting heeft een informatieavond vastgesteld voor alle mensen die de Stichting ondersteunen of een warm hart toe dragen.Met name alle aandeelhouders van de Stichting zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd, maar iedereen die meer wil weten over  de stand van zaken binnen de Stichting of onze projecten is bij deze hartelijk uitgenodigd.

De avond vindt plaats op dinsdag 10 juni a.s. Aanvang 20.00 uur in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4 te Hoogeveen.

Het bestuur nodigd u uit voor een kopje koffie, geeft u informatie en wil u graag ontmoeten.     Zullen we maar zeggen, “tot dan”?

De Gambia-shop is gesloten

Ja, ja, het is erg jammer, maar de Gambia-shop is gesloten. Een jaar lang is getracht om de shop tot een succes te laten komen. Maar het reultaat was van dien aard, dat het voor de vrijwillig(st)ers niet meer op te brengen was om de zaterdag hier voor op te offeren. Helaas heeft het bestuur dan ook moeten besluiten om de shop te sluiten. De spullen zullen niet zomaar worden weggedaan. maar worden in het najaar ter verkoop aangeboden op de Fancy- Fair. Hierover later meer. Voor nu zal de energie worden gestoken in andere acties en evenementen die worden gepland. Zoals de informatieavond voor aandeelhouders, een gospelavond, een gambiaanse kerkdienst enz.

Het bestuur dankt alle vrijwillige(st)ers voor de getoonde inzet!!!

Boekenmarkt

Afgelopen 10 mei heeft de Stichting De regenboog voor Gambia een boekenmarktgehouden in de hal van de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Vanaf 10.00 uur kon iedereen hier inkopen doen om de privebibliotheek of de verzameling aan te vullen. De prijzen waren dan ook zo goed, dat er voor elk en iedereen geen belemmering behoefde te zijn om iets van de gading aan te schaffen. De markt is dank zij de organisatie van Klaas en Jetty een groot succes geworden. Het bedrag van circa 400 euro is dan ook een welverdiende toevoeging aan de kas van de Stichting. Dank aan alle kopers en natuurlijk aan de vrijwilligers die de hal keurig hadden ingericht en weer netjes hebben terug-gebracht in de oorspronkelijke staat.