Monthly Archives: November 2015

Verkoop fruit.

Aangezien de verkoop van de kist met appels tijdens de fancy fair zo goed is verlopen, hebben we gemeend om na afloop van de pluk-aktie de gelegenheid te geven via de organisatie fruit aan te kopen. Inmiddels zijn er enkele publicaties geweest, maar we geven nog even de mogelijkheden:

  • aankoop van appels en peren is mogelijk tot en met a.s. donderdag 5 november, 19.00 uur;
  • appels: Elstar en Goudreinette per 2,5 kg;
  • peren: Conference en Giesser Stoofpeer per 2 kg;
  • verkoopprijs per zak voor beide € 3,00; inclusief bijdrage voor goede doelen;
  • bestellen kan via e-mail of telefoon bij Dick Ligtenberg(dickligtenberg@hotmail.com / 269402) of John Ettema (jenbettema@kpnmail.nl / 272719) of via intekening in het Herman Bavinckhuis.
  • afhalen van de bestelling in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4!!
  • vrijdag 13 november van 19.00 – 20.00 uur / zaterdag 14 november van 10.00 – 11.00 uur

We hopen iedereen hiermee een leuke dienst te bewijzen, dus….. bestel snel uw appels en peren!!  We gaan er van uit, dat we een aanhanger vol met fruit moeten gaan ophalen bij de kweker.

 

Pfffft, eindelijk afgerond……

Ja, het is gedaan met de pluk-aktie van appels en peren! Na zeven weken van puzzelen hoe we het schema weer in elkaar kregen..; soms zelfs op het laatste moment nog bellen, maar gelukkig altijd weer voor elkaar gekregen, dankzij de inzet van zo’n 50 vrijwilligers! En geplukt is er, want een resultaat van ruim 5 grote 30 tons kiepwagens vol (165.500 kg) fruit in 27 dagen met telkens 2 ploegen van 4 personen, is er een einde gekomen aan de aktie. Het financiële resultaat is nog niet duidelijk aan te geven, want we onderhandelen nog over de uiteindelijke vergoeding. Maar de aktie heeft voorshands ruim 6.000 euro opgeleverd voor de projecten van de Stichting en de Aktiegroep Broodnodig. En geluk bij slechts twee ongelukjes, bleef de schade beperkt tot een omgereden boom en een enkele gebroken tak. De enige keer pechhulp die moest worden uitgevoerd had te maken met de drassige bodemgesteldheid, want regen was overvloedig aanwezig tijdens de plukdagen, zeker in de beginfase. De “bikkels”, zowel de heren als zeker ook de dames, waren niet kapot te krijgen……..of toch wel? Sommige gingen wel drie keer per week! De “om niet” opgeraapte appels en peren vergoedden dan ook, na verwerking in diverse produkten of gewoon als lekkernij tussendoor een heleboel “ongemak”. We kijken terug op een geslaagde team-aktie!

SAM_0374[2]    SAM_0369[2]    IMG_20150928_123639[3]

Alle plukkers natuurlijk enorm bedankt voor de inzet! Ook de wakkere chauffeurs, die ons elke keer maar weer in alle vroegte hebben opgehaald en na gedane arbeid veilig weer thuisgebracht!

Indrukwekkende kerkdienst

De “gambiaanse” kerkdienst is een ware happening geworden! De vreugde spatte er van af en de kerkgangers hebben er een waar feest van gemaakt! Indrukwekkend was vooral ook de manier waarop dominee Ridderbos de dienst deels invulde naar zijn eigen hand. Ook de samenzang en de inspirerende manier waarop Bert en het koor van Julia dit ondersteunden gaf je soms echt een gevoel van samenzijn in de naam van de Heer. Het thema “Laat de kinderen tot mij komen” werd door de voorganger op heldere wijze uitgelicht en de dienst is door iedereen ervaren als een echte beleving van samen een gemeente vormen. De boodschap van Mr en Mrs Taylor uit Serekunda kwam duidelijk over als een dank aan de “broeders en zusters” van de gemeente in Hoogeveen. We hebben alleen maar positieve signalen gehoord en dat lag niet aan de wonjo bij de begroeting, want daar zat geen spirituele component in.  Uiteraard is de collecte daarom ook iets geworden om zeer dankbaar voor te zijn! We danken iedereen voor de betrokkenheid.

20151025_085610~2        20151025_104731         20151025_094538