Monthly Archives: November 2016

Acties op afstand….

Verheugd is het Bestuur over de nieuwe ontwikkelingen buiten Hoogeveen. Een telefoontje vanuit een onverwachte hoek heeft inmiddels tot acties op vele fronten geleid. Twee inschrijvers op de reis naar Gambia in 2017 kwamen na de informatieavond met het idee in hun woonplaats Veenhuizen en in het nabij gelegen Norg acties te gaan houden voor inzameling van gelden en goederen voor de Stichting. Er werd al snel een (kerst-) kaartverkoop op touw gezet tijdens een prestatieloop, een extra fitness-les op de sportschool geregeld  en een interview met de plaatselijke uitdeelkrant georganiseerd. Ook een gezellige bijeenkomst met de Zonnebloem heeft vruchten afgeworpen. Al met al een prachtige bijdrage en een start voor veel leuke dingen in en om Veenhuizen/Norg. Ook is er een inzameling van medicijnen en verbandmiddelen begonnen, die ter zijner tijd naar Gambia worden meegenomen of verzonden. Het bestuur is erg blij met deze ontwikkeling en zal deze acties zeker ondersteunen en zo mogelijk uitbreiden. Dank jullie wel en succes mensen!!!!

Inzameling voor Harthouse!

Stichting De regenboog voor Gambia heeft bij haar reis in 2016 een bezoek gebracht aan het Harthouse, zoals zij zelf aankondigen: “home for children with learning difficulties”. Als je het letterlijk zou vertalen staat er: tehuis voor kinderen met een leer-moeilijkheid. Nou dat hebben we gezien. De meeste kinderen zijn meervoudig beperkt. Down-syndroom met daarbij veelal een fysieke beperking. Het Harthouse is een internaat, waar de kinderen van maandag tot vrijdag worden opgevangen. De van oorsprong engelse heer Geoff Hunswick en zijn Gambiaanse vrouw hebben hier hun levenswerk van gemaakt. Het is niet alleen een internaat waar de kinderen liefdevol worden opgevangen, maar waar ook getracht wordt om met fysio-therapie de motoriek, als ook met gewone dagelijkse middelen de kennis van deze kinderen op een hoger niveau te brengen. En dat alles in de meest erbarmelijke omstandigheden. Want van rijkswege is hiervoor geen aandacht en vaak heeft de moeder, die dan ook nog voor het dagelijkse kostje moet zorgen, hiervoor geen tijd of mogelijkheid.

DSC05170 DSC05179

DSC05180 DSC05201Het Harthouse moet bestaan van donaties, giften of ondersteuning van buitenaf. Onze Stichting heeft naar aanleiding van dit bezoek en na een aantal gesprekken met Geoff Hunswick een lijstje met dringend noodzakelijke materialen opgesteld. Wij voeren nu actie om deze spullen bij elkaar te krijgen. En dan zijn er in “no time” weer van allerlei kanten spulletjes aangeleverd. Van bedden tot kussens, van medicijnen tot kleding, we hebben al heel veel van het lijstje kunnen verwezenlijken. Alles wordt nu transportgereed gemaakt en afgeleverd bij Stichting Goods for Gambia, onze transport-partner.

20161116_154019    20161116_155349     20161116_161019          Verzend gereed maken van goederen bij Goods For Gambia.

20161116_111249

Zij zorgen voor een goede verscheping en aflevering in Gambia. Daar wordt het vanuit hun depot weer verstrekt aan de geadresseerde, in dit geval het Harthouse. Op de lijst van benodigde artikelen staan naast veel huishoudelijke zaken als beddegoed, handdoeken, washandjes, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstels en dergelijke ook artikelen als groot speelgoed zoals bv grote legoblokken, dvd’s voor onderwijs aan 0-5 jaar (bv cartoons, home alone), onderwijsboekjes (engels) voor 0-5 jaar en zaken als pleisters, paracetamol en verder lampen en lichtbollen voor zowel binnen als buiten. En natuurlijk is (zomer-)kleding (ook ondergoed) en schoenen voor de leeftijd van 5 – 15 jaar erg welkom. Heeft u iets weg te geven? Neem dan even contact op met John en Betty Ettema telnr 0528-272719 of stuur een mailtje naar info.deregenboogvoorgambia@gmail.com.

Plukactie geslaagd!!!

Wat een mooie omstandigheden….. Zo wordt het fruitplukken zowat een feestje! Want we hadden

– een goede ploeg met vrijwilligers bij elkaar, harde werkers allemaal…..                                              – een fijn fruitbedrijf, die op een fijne wijze met de mensen omging….                                                     – prima betaling voor de werkzaamheden, per uur betaald en niet per kist….                                         – en bovenal: prachtig weer gehad om te plukken, eerst wel warm, maar later prettige temperatuur en vooral…alle dagen droog!!!!…. dat is wel anders als vorig jaar! We hebben genoten en gingen er dagelijks met frisse moed heen en kwamen dan aardig “afgewerkt” weer thuis….                                Maar afijn, de klus is weer geklaard, dankzij de voortreffelijke inzet van weer vele vrijwilligers. Daarbij is er nog eens genoten van de prima kwaliteit van het fruit. De smaak was voortreffelijk! Dus heel erg bedankt Familie Besseling in Kraggenburg, dat we dit jaar  mochten plukken voor de Stichting!  Doen we volgend jaar maar weer als het kan, want het levert een goede financiële injectie op!