Monthly Archives: March 2020

Helaas: is het weer zo ver!

Het bestuur heeft in navolging op het succes van afgelopen jaar weer een “dineravond” in de Molenhoeve in voorbereiding. Het zal weer een avond worden met een overheerlijk buffet en een gezellige invulling. Natuurlijk zal er de nodige aandacht worden besteed aan de acties en de plannen van de Stichting voor de komende tijd.

Helaas, vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we deze activiteit moeten annuleren. Het bestuur zal trachten dit grootse festijn alsnog op de agenda te zetten voor het najaar.

Financieel jaaroverzicht 2019.

In de rubriek “Financiële Verantwoording” is de jaarrekening over 2019 gepubliceerd. Het afgelopen jaar hebben we weer een mooi resultaat behaald. Alle donaties, acties en kleinere verkopen heeft opgeleverd, dat het saldo van de Stichting een mooie stijging heeft gemaakt.  We verheugen ons erop dit resultaat te kunnen omzetten in daadwerkelijke hulp in Gambia. Voorshands zijn we nog bezig met de afwikkeling van de bouw in Bulock, maar de plannen voor de bouw van een school in de omgeving van Farato zijn in ontwikkeling.