Acties op afstand….

Verheugd is het Bestuur over de nieuwe ontwikkelingen buiten Hoogeveen. Een telefoontje vanuit een onverwachte hoek heeft inmiddels tot acties op vele fronten geleid. Twee inschrijvers op de reis naar Gambia in 2017 kwamen na de informatieavond met het idee in hun woonplaats Veenhuizen en in het nabij gelegen Norg acties te gaan houden voor inzameling van gelden en goederen voor de Stichting. Er werd al snel een (kerst-) kaartverkoop op touw gezet tijdens een prestatieloop, een extra fitness-les op de sportschool geregeld  en een interview met de plaatselijke uitdeelkrant georganiseerd. Ook een gezellige bijeenkomst met de Zonnebloem heeft vruchten afgeworpen. Al met al een prachtige bijdrage en een start voor veel leuke dingen in en om Veenhuizen/Norg. Ook is er een inzameling van medicijnen en verbandmiddelen begonnen, die ter zijner tijd naar Gambia worden meegenomen of verzonden. Het bestuur is erg blij met deze ontwikkeling en zal deze acties zeker ondersteunen en zo mogelijk uitbreiden. Dank jullie wel en succes mensen!!!!