Wegwijzer voor de informatie.

Om u een beetje op weg te helpen door alle in deze website aangeboden informatie geven we een kort overzicht wat u in welke rubriek of pagina kunt vinden:

Let u er op, dat sommige pagina’s ook nog een sub-pagina kunnen hebben met gerichter informatie. In het algemeen is de meest recente informatie het eerste vermeld in de rubriek of pagina.

In deze rubriek geven we u  informatie over de stand van zaken van onze acties en wat algemene informatie over het land Gambia:                                                                                   pagina “Nieuws” over de stand van zaken van onze activiteiten;                                                             pagina “Over Gambia” inhoudelijk over het land van onze verkenningsreizen;

In de rubriek “Projecten”  vindt u allereerst een chronologische indeling van onze grote bouwprojecten, vanaf het huidige naar de voorgaande; hierna volgen andere kleinere projecten met meer ondersteunende acties;

Een overzichtje van onze “Activiteiten” met daarin paginawijze opgezet de verschillende markt- en overige activiteiten zoals fruitplukacties en sponsorwerving volgt hierna; hierin ook informatie over onze verkenningsreizen naar Gambia;

De rubriek “Financiële verantwoording” is het door het bestuur bedoelde middel om schriftelijk u de jaarrekeningen over de afgelopen jaren voor te leggen, zodat er transparantie is omtrent het uitgevoerde (financiële) beleid;

Als laatste rubriek, “Communicatie”, waarin wij aangeven hoe het ons is gegaan in de afgelopen periode (rapportages) en hoe u het beste met ons in contact kunt komen.

We hopen u hiermede een beetje op weg te hebben geholpen door onze website.