Author Archives: admin

Drentse droge worst!

We houden weer een verkoop-actie voor de echte “Dreuge Drentse worst” van de bekende firma Weidenaar! Deze worsten zijn per 2 stuks luchtdicht verpakt en zijn verkrijgbaar tegen de kostprijs van € 3,50! Maar voor de liefhebber als speciale aanbieding verkopen we 3 pakjes voor € 10,00!! Een koopje, want ze zijn zoals gewoonlijk weer “gloepens lekker”! Neem contact op met ons om te weten waar u ze kunt afhalen: John en Betty – 0528272719 of Wim en Leny – 0528265003 en voor Norg en omgeving: Fam Tinge 0592-291393. Geniet er maar van!

Website

In dit elektronische tijdperk is het bijna ondenkbaar, dat je zonder een website je kenbaar kunt maken aan de wereld om je heen. Dus is ook de Stichting De regenboog bezig gegaan met het zoeken van mogelijkheden om ons op het World wide web (www) te presenteren. We hebben gelukkig iemand kunnen vinden die ons de toegang ertoe kan verschaffen. Een bekende medereiziger van weleer, die zelf goed van de situatie op de hoogte is. Er is informatie aangeleverd en het resultaat ervan ziet u hier.

Inschrijving stichting

Vanmiddag is de oprichtingsakte van de Stichting De regenboog voor Gambia getekend bij de notaris. De stukken zullen in afschrift worden toegezonden aan de Kamer van Koophandel voor inschrijving in het Handelsregister. Tevens zal nu de ANBI-status worden aangevraagd.

Kerstmarkt

De kerstmarkt, die gehouden is op de praktijkafdeling van het Roelof van Echtencollege heeft een schitterend resultaat opgeleverd. De jongelui van het college hebben zich als ware (ver-)kooplui ingezet en een prachtige kerstmarkt gestalte gegeven. Enorme dank voor jullie inzet!!

Bezoek Gambia november 2012

Wim Annen heeft tijdens een bezoek aan Gambia gesproken met de bouwcommissie van de Bethel Church en heeft van hen het complete plan ontvangen. Dit zal binnen de Stichting worden bestudeerd en kritisch worden onderzocht op haalbaarheid en mogelijkheden. Hierna zal worden overwogen in welke vorm en hoe er hulp kan worden geboden om de gewenste uitbreiding van de Bethel Royal Academy zo snel mogelijk gestalte te geven. Voorshands verloopt de fondswerving voorspoedig. Er is bij de Fancy Fair een prachtig bedrag binnengehaald en er zijn reeds enige donaties ontvangen. Een goede stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Bezoek Gambia september 2012

Tijdens ons laatste bezoek afgelopen februari hebben we de Bethel Church in de wijk Kotu Manjai, in Serrekunda/ Medina, in Gambia bezocht. Deze kerk is nog niet geheel afgebouwd, maar de leden zijn erg actief. Naast de kerk is een schooltje voor kleuters en leerlingen van grade 1 en 2 van de basisschool gebouwd. Dit schooltje heeft de naam “Bethel Tiny Tots School” en draait redelijk tot goed.Een vervolg voor deze kinderen is er niet in de wijk en dus wil de kerkgemeenschap graag hulp bij het uitbreiden van dit schooltje met klassen voor de grades 3 t/m 9.

Het kerkbestuur heeft inmiddels een commissie gevormd voor het begeleiden en het uitvoeren van de bouw en voor het werven van fondsen hebben zij een goed begrotingsverhaal op schrift gezet. De grond/ruimte is er voor aanwezig. De benodigde kosten kunnen echter niet door de gemeenschap zelf in het geheel worden opgebracht, dus is er dringend hulp nodig.