Bafuloto Health Post overgedragen! vervolg

“Op het terrein van het Medisch Centrum Bafuloto zijn twintig fruitbomen geplant, die door de VDC worden verzorgd. We hopen dat ze over enkele jaren fruit voor de patiënten zullen gaan voortbrengen. Tevens is er een water-tappunt vanuit de waterput gemaakt voor de mensen op het terrein.”

“Tijdens de officiële overdracht is er door de Regionale Directie Gezondheidszorg aan de Stichting gevraagd om uitbreiding van het centrum met een wachtruimte met toiletvoorzieningen buiten en een extra (sterilisatie-)ruimte te realiseren. Daarnaast is er nog behoefte aan enkele inrichtingsstukken, zoals kraam bedden. Inmiddels is er in het Centrum al wel een apotheekvoorziening ondergebracht. De vragen zijn inmiddels officieel per brief aan de voorzitter overhandigd.

Het bestuur zal de vragen bekijken op haalbaarheid, maar toegezegd is dat er wel een wachtruimte zal worden gerealiseerd.”