Beste mensen, beste wensen.

Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar de behaalde resultaten en vooruit te blikken op wat nog moet gebeuren. Daarom hier nog een korte terugblik over het afgelopen jaar en een toelichting op de plannen die we hebben voor 2021.

Wat leven we toch in een rare tijd tegenwoordig, dit had niemand kunnen bedenken, het corona-gedoe raakt ons allemaal en het is zo verraderlijk. Wij hopen dat het goed gaat met u, met onze Stichting gaat het ook goed. Weliswaarmaar weinig activiteiten en geen reizen naar Gambia. Ook is het niet mogelijk om nieuwe bouw op te starten, omdat een grondige voorbereiding en het maken van goede afspraken nu eenmaal noodzakelijk is. En ook dan kan het nog steeds misgaan. Zo zijn de studio's bij het ziekenhuisje in Bulock nog steeds niet afgebouwd, want de bouwer laat het afweten, ondanks vele telefoontjes en bemiddelingspogingen. Ooit zal het goedkomen, zelfs in Gambia. Dat geloven we stellig. Voorlopig staat de geplande schoolbouw "on hold", evenals de overige activiteiten. We hebben een bijdrage geleverd aan de Bethelkerk om de ergste (voedsel-)nood te lenigen, waarvoor de Stichting veel dankbetuigingen heeft ontvangen.