Bestuur

Het oprichtingsbestuur van Stichting De regenboog voor Gambia bestaat uit:

Wim Annen, voorzitter dagelijks bestuur   Betty Ettema – de Vriezesecretaris dagelijks bestuur John Ettema, penningmeester stichting, dagelijks bestuur    Leny Annen – Slagter, PR-functionaris / algemeen adjunct, dagelijks bestuur

Wim en Leny Annen

John en Betty Ettema
John en Betty Ettema

Een en ander is vastgelegd in de oprichtingsacte welke op 18 januari 2013 passeerde te Hoogeveen, bij van Linge en Tillema Notarissen.

Het correspondentieadres is:                                                                                                         Stichting De regenboog voor Gambia,                                                                              Klaverkamp 44, 7908MH Hoogeveen.                                                                     Telefoonnummer: 0528 – 272719.                                                                                                  e-mail:   info.deregenboogvoorgambia@gmail.com                                                                Facebook: Stichting De regenboog voor Gambia