Boekenmarkt

Afgelopen 10 mei heeft de Stichting De regenboog voor Gambia een boekenmarktgehouden in de hal van de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Vanaf 10.00 uur kon iedereen hier inkopen doen om de privebibliotheek of de verzameling aan te vullen. De prijzen waren dan ook zo goed, dat er voor elk en iedereen geen belemmering behoefde te zijn om iets van de gading aan te schaffen. De markt is dank zij de organisatie van Klaas en Jetty een groot succes geworden. Het bedrag van circa 400 euro is dan ook een welverdiende toevoeging aan de kas van de Stichting. Dank aan alle kopers en natuurlijk aan de vrijwilligers die de hal keurig hadden ingericht en weer netjes hebben terug-gebracht in de oorspronkelijke staat.