Bouwproject Bethel-basisschool.

Scrollen voor up-dates!

Bouwplannen liggen klaar (2013).

Naast de Bethel Church in Serekunda wil de kerkgemeenschap op een groot stuk terrein een nieuwe basisschool bouwen. Hierin moeten alle kinderen uit de wijk, ongeacht hun achtergrond, onderwijs kunnen genieten. Het ontwerp hiervoor is gereed en de benodigde materialenlijst is opgesteld. Het terrein is eigendom van de kerkgemeenschap en er is een bouwcommissie in het leven geroepen. Bouwmeester Daniel Sahr Junisa, (bouwkundig zeer goed onderlegd) leidt de bouw namens de Kerkcommissie.  Nu is het zaak de benodigde (financiële) middelen bij elkaar te krijgen om met de bouw te kunnen starten. Daar probeert de Stichting De regenboog voor Gambia haar steentje in bij te dragen. Er zullen duidelijke afspraken op papier worden gezet en er is uiteraard geregeld contact wederzijds over de voortgang.

image 21a

Ontruiming van het bouwterrein

Inmiddels is het terrein vrij van obstakels en bouwrijp gemaakt. De eerste partij stenen is reeds aangemaakt en er is vanuit de Stichting een eerste bijdrage geleverd voor de aanschaf van materialen voor de start van de bouw.

image (3a)  Bouwstenen

Bouwvorderingen:

Inmiddels hebben we al een aantal keer een up-date in foto’s mogen ontvangen vanuit Gambia. De werklieden hebben een goed stukje werk geleverd. Zo rond oktober waren de contouren van de eerste vleugel al goed zichtbaar.

image start 11 image start 16

Bij ons bezoek eind oktober, is er een nieuwe donatie afgegeven. Tevens is de “overeenkomst” getekend. Het leggen van “de eerste steen” (boven het maaiveld) door de dames van het bestuur  is een feit. De reisgenoten waren getuige en zeer enthousiast over de vorderingen. Er konden van de bijdrage weer nieuwe bouwmaterialen worden aangeschaft.

image nov 13-10 image nov 13-04 image nov 13-13

Vlak daarna werd de 13e verjaardag van het bestaan van de Bethel Church gevierd (6-10 nov) en lag de bouw eventjes stil. Maar inmiddels zijn medio november de vloeren gestort en op de foto’s die we rond medio december ontvingen is te zien, dat de muren er reeds gedeeltelijk staan en de contouren voor de kozijnen zichtbaar worden! Keurig werk mannen!

image 13dec-02 image 13dec-05

image 13dec-10 image 13dec-08dec 16-02 dec 16-04

dec 16-07

Het is inmiddels zo halverwege 2014 en er flink doorgewerkt! De bouwers hebben    met man en macht de schouders er onder gezet en ondanks de noodzakelijke wijziging in de bouwplannen is er al enige duidelijke vorm in het schoolgebouw zichtbaar geworden. De muren zijn voltooid en er is al begonnen met de plafond- constructie van de eerste bouwlaag.

2014 feb -07    juni 2014 03

2014 aug 10    2014 aug 07

2014 aug 22    2014 aug 02

Inmiddels is er hard gewerkt aan de dakconstructie en is de bouw zo ver gevorderd, dat er met de afbouw van de benedenverdieping kan worden begonnen. Het stucadoorswerk, de ramen en deuren plaatsen en de tegels op de vloeren. Het gebouw heeft nu zijn definitieve vorm gekregen en het is duidelijk zichtbaar hoe het   er uit gaat zien! Mooi werk, mannen!!!

2014 okt 07    2014 okt 06

2014 okt 05     Als je deze foto’s ziet, weet je waar je bijdrage blijft!!

Door de voorzitter worden er bij zijn bezoek begin november met de bouwcommissie en het schoolbestuur afspraken gemaakt over de verdere voortgang en de eventuele continuering van de bijdrage vanuit de Stichting De regenboog voor Gambia. Hij zal een nieuwe bijdrage meenemen en overhandigen ter plaatse. Daarmee trachten we op termijn de school te kunnen afbouwen. Tevens worden er afspraken gemaakt over de inrichting van de leslokalen en de overige ruimtes, zoals toiletten, bibliotheek en lerarenkamer. Voorlopig zal er aan worden gewerkt om de eerste lokalen zo snel mogelijk af te maken en voor gebruik gereed te krijgen. We hopen tijdens de eerstvolgende geplande verkenningsreis (20 tot 28 februari 2015) een gedeelte van  de school in gebruik te kunnen nemen en (enigszins feestelijk) officieel te openen!

De les kan beginnen!

Tijdens onze verkenningsreis in februari 2015 is de school in gebruik genomen. Met een feestelijke opening door de dames bestuursleden en in aanwezigheid van diverse functionarissen uit Gambia is de school, voor gebruik gereed, overgedragen aan de leerlingen en leerkrachten. De kinderen hebben een prachtige bijdrage geleverd en we verwachten dan ook, dat met ingang van het nieuwe schoolseizoen de eerste honderd leerlingen les kunnen krijgen. Iedereen heeft er enorm veel zin in. De mannen zijn inmiddels ook al ver gevorderd met de bouw van de omheining om de school, een 1.80 hoge muur met toegangshek, om de school en het plein te beschermen tegen braak en dergelijke. Ook Andre, onze watchman kan inmiddels zijn intrek nemen in de aangebouwde woning. De inrichting zal door het schoolbestuur worden verzorgd en dus kan er worden begonnen. Alle factoren voor een succesvolle start en een mooi opleidingsverhaal zijn aanwezig. Veel succes dus Bethel School!!!

IMG_3933    DSC04589 - kopie

25 mrt 2015 (2)      maart 2015 je

Meubilair gekregen!

Via de Stichting “Goods for Gambia” hebben we de beschikking gekregen over een grote partij schoolmeubeltjes. Prachtig. De enige kosten zijn die voor het transport naar de school aldaar! Goods for Gambia transporteert ze dan zelf daarheen. Zij hebben een depot in Kololi/Serekunda met Gambiaanse werknemers, die er voor zorgen, dat de geadresseerde de spullen kan afhalen. Inmiddels is de zending op de school gearriveerd en kunnen de kinderen dus ook keurig zitten! Mooi, dat we elkaar zo kunnen ondersteunen. Samenwerking is toch mooi!

De tweede fase van de bouw is begonnen!

Begin januari 2016 is onze voorzitter weer in Gambia geweest. Nadat we vorig jaar de school feestelijk in gebruik hebben kunnen nemen, zijn in september de lessen gestart. De eerste 98 kinderen gaan naar school. Op de oude school gaan dit seizoen nog eens 100 kinderen uit de   wijk naar school, die we volgend seizoen, 2016/2017, naar onze school willen halen. Dan wordt   de huur van de oude school beëindigd. De lessen worden dan in twee shiften gegeven. Dat is overigens voor Gambia een heel normale gang van zaken. Bij het bezoek heeft Wim ook weer  een bijdrage kunnen overhandigen, waarmee het bouwcomitee nieuwe bouwmaterialen heeft aangeschaft en direct met de bouw van de verdieping is begonnen.

jan 2016 nr 1 jan 2016 nr 8 jan 2016 nr 11 jan 2016 nr 12 jan 2016 nr 18

Zoals u ziet wordt er weer hard gewerkt door de bouwploeg! Prachtig toch, zo willen we het graag. Direct weer de handen uit de mouwen! Binnenkort gaan we met een nieuwe groep naar Gambia op verkenningsreis. We zullen zeker een bezoek brengen aan ons project, om ook zelf te zien hoe het staat met de voortgang van de bouw. ook zullen we ons dan uitgebreid laten informeren over de “organisatie” en de “administratie” van de school. We zullen u wel weer berichten.

De bovenbouw is te zien…

Bij het bezoek afgelopen voorjaar 2016 konden wij met eigen ogen constateren, dat de werkers op de bouw er een goede vaart in hebben zitten. Aangezien er een Congres zou worden gehouden in mei werd er hard doorgewerkt aan de voltooiing van de school. De muren stonden er grotendeels al en er was duidelijk zicht op de toekomstige “outlook”. Aan inzet van de bouwvakkers zal het dus niet liggen. Er is een groot animo om dit werk af te maken. Kijkt uzelf maar…….

IMG_5352 IMG_5345

Er werd daarnaast ook gewerkt aan een uitbreiding van de bijgebouwen van de kerk. Er is direct naast de kerk een stuk grond aangekocht ter voorkoming van het bouwen van een moskee pal naast deze. Daarop is inmiddels begonnen met de aanbouw van een soort “wijkcentrum”, dat ook voor het congres erg nuttig zal zijn. Tevens kan dit gebruikt worden voor allerlei wijkactiviteiten. De financiering komt vanuit de kerkorganisatie.

IMG_5353 IMG_5344

Het Congres heeft veel positieve publiciteit opgeleverd voor de Bethel Church en daarbij is het niet ontgaan, dat er een prachtig schoolgebouw is neergezet! Inmiddels nadert de bouw haar einde: de “afbouwfase” is ingegaan, het dak ligt er op en de stucadoors en tegelleggers zijn bezig. Inrichting van de lokalen kan worden aangezocht (is al aanwezig bij “Goods for Gambia” in Hoogeveen) en verzonden naar Gambia. We kunnen alvast gaan nadenken hoe we de definitieve opening, of overdracht een feestelijk tintje kunnen geven. Deze happening is dan voorzien tijdens het nieuwe bezoek in januari 2017 met een nieuwe “verkenningsgroep”. We zullen uiteraard proberen om bij de opening de nodige schoolspulletjes te overhandigen. Hebt u nog iets bij te dragen? U weet het: neem dan even contact met ons op. We zullen u zeker laten zien hoe het is gegaan! En eh….wat vindt u er zo van….”MOOI WARK TOCH, OF NAIT?”

IMG_2962 IMG_2959IMG_2953 IMG_2952

 

Feest!!!! De school is afgebouwd!

Er is hard gewerkt, de school is afgebouwd! En zoals in eerdere berichten aangegeven, het is mooi geworden! Dit gebouw staat als een huis! Prachtig om te zien en van degelijke kwaliteit. Dus is het tijd om de school over te dragen aan het Schoolbestuur. Dat doen we tijdens onze verkenningsreis in januari 2017. Dit wordt een gekleurd feestje, want er wordt aan alle leerlingen een een rugzakje met inhoud gegeven, die in Nederland gemaakt zijn. De reisgroep heeft deze rugzakjes meegebracht en dit geeft toch een mooie (oranje) kleur aan het geheel.

….prachtig om te zien…..
………rugzakjes……..

Dan is er natuurlijk veel muziek, dans en zang alvorens door de dames van het bestuur van de Stichting een plaquette wordt onthult en daarna door de leden van de reisgroep alle lokalen een voor een worden geopend. Een prachtige happening en fijn, dat de kinderen nu een mooie nieuwe school hebben. Onze felicitaties voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur en onze dank aan de denkers en doeners van de bouw. Het is een prima gebouw!!!