Category Archives: Uncategorized

Benefiet-avond / Gambia Party

Graag willen wij u alvast berichten, dat wij op vrijdag 23 september a.s. een geweldige Gambia-avond gaan organiseren! Dus: reserveert u deze avond maar!!!! Het wordt een gezellige avond met diner en activiteiten. Nadere informatie wordt zo spoedig mogelijk via de gebruikelijke media-kanalen bekend gemaakt.

Bafuloto Health Post overgedragen!

Op 26 april is in aanwezigheid van een delegatie van de Stichting en een aantal belangstellenden uit Nederland, maar vooral in bijzijn van vele autoriteiten en de gehele bevolking van Bafuloto het pas afgebouwde medische centrum overgedragen aan de Village Development Committee. Het was wederom een zeer emotionele bijeenkomst, aangezien de bevolking en zeker de dames van het “Organising Committee” er weer een kleurrijke happening van hadden gemaakt. Het bonte spektakel werd tevens opgenomen door radio en televisie van Gambia en ook de pers was vertegenwoordigd. De dankbaarheid van de mensen uit de regio werd breeduit overgebracht aan de delegatie. Ook de bezichtiging wierp veel positieve reacties op. De aanwezige “nurse” kon overigens gelijk aan de slag, de eerste patiënte zat al te wachten op haar beurt! De vlaggen in top, het naambord onthuld en de deuren geopend…… Het was weer een byzondere gebeurtenis. De regionale directrice van het Ministerie van Volksgezondheid was zeer tevreden over het resultaat en wilde zelfs overleggen over een uitbreiding van deze Health Post om de ziekenhuizen in Brikama en Farato te kunnen ontlasten ten gunste van betere verzorging voor de mensen uit de regio. De delegatie heeft dit meegenomen voor nader overleg in Nederland.

Wat zal dit jaar ons brengen…..?

Het bestuur van de Stichting wenst iedereen een gezond en vreugdevol 2022! We hopen dit jaar wederom op uw steun en zullen u daarvoor blijvend op de hoogte houden van onze acties en de voortgang van de projecten via onze Faceboek-pagina en deze website. Mocht u toch nog vragen hebben, stelt u deze gerust aan ons, via een telefoontje of via de email. We verwachten dit jaar weer leuke resultaten te mogen boeken en zullen er alles aan doen om onze projecten in goede banen te blijven houden. We verwachten een afronding van ons prachtige project in Bafuloto rond eind april / begin mei. Ook zullen we ons buigen over nieuwe acties, zodra dit weer enigszins mogelijk is in deze hektische tijd. Maar we hebben er nog steeds enorm veel zin in, u ook? Kijk mee of help mee, alle steun is welkom!

Voortgang project Bafuloto.

De bouw van het Medisch Centrum in Bafuloto gaat erg voorspoedig. De aannemer en de bouwers gaan als een speer!! Voor de verkiezingen in december stonden de muren al op een 1,5 mtr hoogte en op dit moment (15 januari) zijn ze bezig om het dak dicht te leggen en de muren te pleisteren. Ziet er allemaal erg goed uit. De vaart zit er goed in, als het zo doorgaat zal de bouw volgens afspraak gereed zijn voor 27 april, Koningsdag en kan de overdracht plaatsvinden.

Nieuw project gevonden!

Tijdens het laatste bezoek van onze voorzitter, Wim Annen, aan Gambia begin oktober 2021, is samen met Penda Sowe en Omar Sey overleg gepleegd over een nieuw project. Hiervoor hebben zij een 7-tal locaties bezocht, die graag voor hulp in aanmerking willen komen. Het waren bijna allemaal scholen, die ondanks dat zij met twee shifts werken, dwz een ochtendles van 8 – 13 uur en een middagles van 13 – 18 uur, zeer krap behuisd waren. De scholen zijn ondanks het twee-shift-systeem, overvol. 50 tot 60 leerlingen per klas en zeer slecht schoolmeubilair, waarbij vele leerlingen moeten staan tijdens de les. Bijna alle bezochte schoolgebouwen zijn op 7 juli 2020 getroffen door de tornado, die destijds in Gambia gewoed heeft. Lekkende en kapotte daken als gevolg daarvan.

Inrichtingen zijn verre van ideaal, cement- of zandvloeren en geen geschilderde lokalen. Al met al zou nieuwbouw noodzakelijk zijn evenals de sanitaire voorzieningen, meestal 2 a 4 toiletten voor zo’n 1100 leerlingen. Als je daar rondloopt (vooral in vergelijking met Nederland) heb je een zonnebril nodig en eelt op je hart. Hulp is hard nodig, maar we kunnen slechts beperkt helpen en dienen dus keuzes te maken. Wij moesten kiezen uit: een nieuwe middelbare school bouwen, voor vervolg onderwijs na de lagere school, of (niet onbelangrijk) de vele kapotte scholen opknappen (lekvrij maken) of nieuw opbouwen, of een medisch centrum oprichten, want de dichtstbijzijnde ziekenhuizen liggen op >20 km afstand en doktoren, de vroedvrouw komen niet zoals in Nederland naar de patienten. Deze worden vaak per ezelskar naar de ziekenhuizen getransporteerd over slechte zandwegen.

In Bafuloto, een gemeenschap van enkele kleinere dorpjes achter Farato, in de buurt van Brikama is door de Village Development Committee gevraagd om hun grootste wens, een medische hulppost, te realiseren. Op advies van Omar Sey, voormalig Health Minister en vaste relatie van onze Stichting, in overleg met Penda Sowe, de burgemeester en de regionale directeur gezondheidszorg, is na telefonisch overleg met de overige bestuursleden in Nederland, besloten te kiezen voor het bouwen van dit Medisch Centrum. Kosten begroot op 45000 euro, zonder de gebruikelijke omheining, inrichting en zonder woonruimte voor het verplegend personeel (zij moeten bij de mensen in het dorp slapen). De mensen uit het dorp zorgen wel voor het eten voor personeel en patienten.

Bij de onderhandelingen was ook direct een aannemer betrokken. Zijn offerte, inclusief tekeningen en begroting is bestudeerd en in orde bevonden. Na ondertekening van het contract is daags erna al begonnen met het uitzetten en bouwrijp maken van het door de alkalo (burgemeester) ter beschikking gestelde terrein. Inmiddels is de eerste steen al gelegd door Penda Sowe en Omar Sey, in bijzijn van de onderminister van het Health Ministry. Naar verwachting zal het Medisch Centrum Bafuloto eind april 2022 reeds geheel afgebouwd zijn.

De benodigde vergunningen, het in te zetten personeel en de logistieke ondersteuning zijn toegezegd door de regionale en landelijke overheden. Over de inrichting en mogelijke uitbreidingen zijn vooralsnog geen toezeggingen gedaan, dit ligt voorshands bij de Village Development Comm.

Alweer een prachtig project, daar doen we het voor. Wij kunnen U niet genoeg bedanken voor uw bijdragen, inzet en inbreng om dit project te realiseren. U had de gezichten moeten zien en het geluid en de muziek moeten horen toen ik het namens jullie bekend maakte, dat we dit project gaan oppakken, die dankbaarheid die daar wordt betuigd was geweldig. Dank aan jullie allemaal, Wim Annen, voorzitter.

Drentse droge worst!

We houden weer een verkoop-actie voor de echte “Dreuge Drentse worst” van de bekende firma Weidenaar! Deze worsten zijn per 2 stuks luchtdicht verpakt en zijn verkrijgbaar tegen de kostprijs van € 3,50! Maar voor de liefhebber als speciale aanbieding verkopen we 3 pakjes voor € 10,00!! Een koopje, want ze zijn zoals gewoonlijk weer “gloepens lekker”! Neem contact op met ons om te weten waar u ze kunt afhalen: John en Betty – 0528272719 of Wim en Leny – 0528265003 en voor Norg en omgeving: Fam Tinge 0592-291393. Geniet er maar van!

De studio’tjes bij het MC Bulock zijn klaar!

Eindelijk is het zover....!! De studio's (overnachtingsruimten) bij het Medisch Center Bulock zijn afgebouwd en opgeleverd. Onze voorzitter, Wim Annen, heeft bij zijn bezoek afgelopen maand mei de 4 appartementjes overgedragen aan de gemeenschap van Bulock. Ze zien er geweldig uit en zelfs onze lokale vertegenwoordigster, Penda Sowe, die heel veel tijd in de begeleiding van de afbouw heeft gestoken voor de Stichting, is er verrukt over. Ook het bestuur is blij, dat dit project nu definitief is afgerond.

Penda en Wim openen de studio's.

,

We gaan er weer voor!

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 zullen we proberen om elke zaterdag de verkoop in de Voorhofkerk in Pesse weer ter hand te nemen. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen de gelegenheid om hun oude spulletjes op te ruimen en daarom is er weer een groot assortiment aan mooie bruikbare artikelen toegevoegd aan de verkoop. U vindt er naast ons enorme scala aan boeken iets van uw gading tussen. Naast de gebruikelijke huishoudelijke artikelen zijn er ook kampeer- en vakantieartikelen, veel kinderspeelgoed en elektrische apparaten ter verkoop. U moet beslist eens aankomen voor een kijkje en u weet, dat u er een goed doel me ondersteunt bij uw aankoop.

Dat moet wel een goed gevoel geven.

Het bestuur verheugd zich op uw komst aan de Hoogeveenseweg 44 in Pesse. Wij zijn er vanaf 10.00 uur en blijven tot 16.00 uur open.

Er zijn inmiddels enige interieurveranderingen uitgevoerd, waardoor het allemaal overzichtelijker en beter uitgestald is.

John Ettema

March 5, 2021

Bij de Stichting mochten we in de afgelopen maanden een paar zeer mooie bijdragen ontvangen van diverse kanten. Enkele vrijwilligers hebben door  middel van verkopen van spullen op Marktplaats een behoorlijk bedrag weten te "scoren". Zo ontvingen we van Klaas en Jetty het schitterende bedrag van 600 euro!!! Geweldig hoor, prachtig werk. Ook een paar donateurs hebben de kas weer aardig gespekt met hun giften. Zo maar spontane bijdragen, omdat men onze doelen in Gambia graag wil ondersteunen. Prachtig toch! We zijn alle gulle gevers uitermate dankbaar voor deze gestes. Het valt in deze corona-tijd niet mee om onze bankrekening op te hogen, we kunnen immers geen grote acties houden en zijn dus afhankelijk van spontane reacties. 
Al met al hebben we het jaar 2020 zeer positief kunnen afsluiten en komen er ook dit jaar al weer diverse giften binnen op onze rekening. Mooi hoor!
Het bestuur is erg dankbaar voor alle ondersteuning, nogmaals BEDANKT!   

Beste mensen, beste wensen.

Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar de behaalde resultaten en vooruit te blikken op wat nog moet gebeuren. Daarom hier nog een korte terugblik over het afgelopen jaar en een toelichting op de plannen die we hebben voor 2021.

Wat leven we toch in een rare tijd tegenwoordig, dit had niemand kunnen bedenken, het corona-gedoe raakt ons allemaal en het is zo verraderlijk. Wij hopen dat het goed gaat met u, met onze Stichting gaat het ook goed. Weliswaarmaar weinig activiteiten en geen reizen naar Gambia. Ook is het niet mogelijk om nieuwe bouw op te starten, omdat een grondige voorbereiding en het maken van goede afspraken nu eenmaal noodzakelijk is. En ook dan kan het nog steeds misgaan. Zo zijn de studio's bij het ziekenhuisje in Bulock nog steeds niet afgebouwd, want de bouwer laat het afweten, ondanks vele telefoontjes en bemiddelingspogingen. Ooit zal het goedkomen, zelfs in Gambia. Dat geloven we stellig. Voorlopig staat de geplande schoolbouw "on hold", evenals de overige activiteiten. We hebben een bijdrage geleverd aan de Bethelkerk om de ergste (voedsel-)nood te lenigen, waarvoor de Stichting veel dankbetuigingen heeft ontvangen.