Contact

Communicatie bestaat uit een twee richtingsverkeer. In deze website heeft het bestuur u aangegeven hoe zij denkt de werkzaamheden binnen de Stichting aan u kenbaar te willen maken. Dit zal dus op diverse manieren kunnen geschieden. Met mailing per post en/of internet, op deze website, maar sinds kort ook per Facebook. Om U goed en snel te kunnen bereiken wil het bestuur graag beschikken over de bereikbaarheids-gegevens van u als ondersteuner of geïnteresseerde. Dan zorgen wij ervoor, dat u zo goed mogelijk bij de Stichting betrokken kunt blijven.

De Stichting stelt zich open voor vragen en informatie van uw zijde en geeft u die mogelijkheid door te schrijven, bellen of e-mailen met het correspondentieadres bij het secretariaat:

Stichting De regenboog voor Gambia
p/a Klaverkamp 44, 7908MH Hoogeveen.
e-mail: info.deregenboogvoorgambia@gmail.com                            Of U kunt natuurlijk ook reageren op facebook. Mogen we U als “vriend” toevoegen?

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Wim en Leny Annen; telnr.0528-265003 / 0653338741                                                          John en Betty Ettema; telnr.0528-272719 / 0625342569

De Stichting beschikt over de volgende zakelijke gegevens:                                               Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen (57048339).
Rekeningnummer:   INGbank    NL 75 INGB 0000 708807.

anbi logo  De Stichting beschikt over de ANBI – status, RSIN 8524 17 093.                     Dit levert voor elke donatie cq vrijwillige bijdrage die wordt gedaan, de mogelijkheid tot aftrekbaarheid voor de (inkomsten)belasting.