De Gambia-shop is gesloten

Ja, ja, het is erg jammer, maar de Gambia-shop is gesloten. Een jaar lang is getracht om de shop tot een succes te laten komen. Maar het reultaat was van dien aard, dat het voor de vrijwillig(st)ers niet meer op te brengen was om de zaterdag hier voor op te offeren. Helaas heeft het bestuur dan ook moeten besluiten om de shop te sluiten. De spullen zullen niet zomaar worden weggedaan. maar worden in het najaar ter verkoop aangeboden op de Fancy- Fair. Hierover later meer. Voor nu zal de energie worden gestoken in andere acties en evenementen die worden gepland. Zoals de informatieavond voor aandeelhouders, een gospelavond, een gambiaanse kerkdienst enz.

Het bestuur dankt alle vrijwillige(st)ers voor de getoonde inzet!!!