Een nieuw jaar tegemoet!

Het afgelopen jaar is afgesloten met een schitterend resultaat, zoals u hieronder     in de nieuws-berichtgeving kunt lezen. Ook op de pagina’s “Rapportage” en “Verantwoording” kunt u lezen hoe het de Stichting De regenboog voor Gambia     is vergaan in haar eerste bestaansjaar. Een resultaat om trots op te zijn, vindt       het bestuur. Het stimuleert ons enorm om “er weer voor te gaan”  in 2014. We  zien de komende tijd dan ook met veel vertrouwen tegemoet. We zullen nieuwe acties gaan ontwikkelen en trachten nog meer interesse te kweken voor onze doelen. Bovendien blijft het bestuur op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers, die ons willen helpen met het uitdenken van fondswervende mogelijkheden. Dit alles,        om de kinderen van de Bethel School in Serekunda aan een prachtige school        te helpen, zodat zij het broodnodige onderwijs krijgen, om zich van een betere toekomst te kunnen voorzien. En natuurlijk in nauwe samenwerking met de bevolking, want we hebben ervaren, dat ook zij er in geloven, dat ze er zelf aan moeten bijdragen. De steun, die we in het afgelopen jaar van veel mensen heb- ben ontvangen is voor ons, bestuur en medewerkers een stimulans om door te gaan. En u weet het ………. 

 U kunt ons daarbij ondersteunen!  

Als u ons wilt helpen, in welke vorm dan ook, neem dan contact met ons op.     Telefoonnummers:                                                                                                                Wim en Leny Annen: 0528 – 265003;  of  hm.annenslagter@home.nl                    John en Betty Ettema: 0528 – 272719; of  jenbettema@kpnmail.nl                          

De bouw vordert!!!

Sinds de reis van oktober jongstleden is er niet stil gezeten in Gambia. De bouwers hebben er echt werk van gemaakt. De geleverde geldelijke bijdrage vanuit de Stichting heeft er toe geleid, dat er weer voldoende bouwmaterialen        in de vorm van cement, staal en zand is aangevoerd.

image nov 13-10 image nov 13-04 image nov 13-09

De werklieden hebben zich dan ook niet van een luie kant laten zien, maar zijn       er voortvarend tegenaan gegaan! Eerst weer een partijtje stenen aangemaakt.   Het ijzerwerk gebogen en gestoken. Zo komt er wel schot in de bouw! Getuige      de fotoserie die er half december werd ontvangen. De vloeren zijn gestort. De muren zijn al manshoog opgetrokken en je kunt de contouren van de deuren en ramen al zien! Prachtig! Zo krijg je al een mooie indruk hoe de eerste verdie-     ping er uit komt te zien. De school krijgt “body”. Hier doen we het voor!

   image nov 13-20    image nov 13-18 

   image 13dec-01     dec 16-04 

   Zo…., dat begint op een echte school te lijken……

    dec 16-07    Keurig werk, mannen!!!