Een nieuw vrachtje voor de container.

Eind januari hebben we wederom een vrachtje goederen aangeboden voor verscheping naar Gambia. Onze vrienden van de Stichting Goods for Gambia hebben er maar werk van….. Toch zijn zij nog steeds zeer gemotiveerd bezig om op hun manier hulp te verlenen aan en in Gambia. Dus we vertrouwen er op dat onze zending weer op de plaatsen van bestemming zullen aankomen. Kijk maar eens op de pagina “Transport” voor meer informatie.