En de volgende actie is…..

 

Een kerkdienst is een viering. Een “blijde gebeurtenis” dus. En dat doen ze dan ook met alle inzet in Gambia, elke zondag weer opnieuw. Met vooral veel zang, veel lofprijzing en je proeft er de volle overgave van de kerkgangers uit. Een echte “belevenis”, die we u graag eens willen laten zien en  meemaken op 25 oktober in de Hoofdstraatkerk, we beginnen om half tien!   kerk19                     kerk3

De organisatie is blij met de medewerking van Ds Ridderbos uit Assen, Bert Bennink en het koor van Julia Hartman als muzikaal begeleiders. Er zullen een aantal echt Gambiaanse elementen in de viering worden verwerkt en het thema “Laat de kinderen tot mij komen”, moet als een bemoediging worden gezien om onze doelen te verwezenlijken. En met Zijn hulp moet dat vast en zeker lukken! Mogen we u/jou ook ontmoeten op deze byzondere bijeenkomst? Graag tot dan….

PA110007    PA110008