Financiele verantwoording

Op onderstaande pagina’s willen wij u informeren over de gedane zaken in het afgelopen kalender-jaar. Waar is het geld van ontvangen, welke acties hebben we gehouden en wat is er mee verdient en hoeveel geld is er uitgegeven en waaraan. Er zijn globale afgeronde cijfers gegeven. Daarnaast geven we per jaar aan wat de bevindingen zijn geweest van de gehouden kascontroles.