Jaarrekening 2016.

Het afgelopen jaar 2016 is een prachtig jaar geweest voor de Stichting. Niet alleen mochten we ons verheugen in een leuke groep van 14 personen die met ons mee gingen op “verkenning” naar Gambia, maar een aantal van hen zet zich inmiddels met hart en ziel in voor onze Stichting. Ook hebben we weer kunnen genieten van schitterende opbrengsten bij onze verkoop-acties, zowel op de diverse gehouden markten: de Boekenmarkt, Fancy Fair, de Kerstmarkt als ook middels thuis-verkoop via marktplaats e.d. Ook heeft de door vele vrijwilligers uitgevoerde fruitplukactie ons geen “wind-eieren” opgeleverd, maar een fikse bijdrage aan de projecten. En juist die hadden we hard nodig, om onze school “af te bouwen” en daarnaast het op onze Stichting gedane beroep om hulp voor het Harthouse te kunnen uitvoeren. Daardoor hebben we nogal wat goederen kunnen verschepen naar Gambia, die uiteraard weer een hele mooie bestemming hebben gekregen. Al met al kunnen we terugzien op een effectief jaar! En daarvoor U allen hartelijk bedankt!

Resultaten-overzicht 2016:                                                                                                 Ontvangsten:                                                                                                                                     Giften / donaties / collecten e.d.             €    2750,==                              Opbrengst acties                                      –  14450,==                       Verkopen marktplaats etc.                       –      550,==                           Overige inkomsten                                    –   1850,==   +                                                           Totaal             19.600,==  

 Uitgaven:                                                                                                                                     Afdrachten project School                      €   15000,==               Vrachtkosten verzendingen                    –      5250,==                     Onkosten Stichting                                  –      1650,== +                                                              Totaal            21.900,== -/-                                                 Verschil   -/-    2.300,== 

Een alleszins redelijk resultaat.                                                                       De penningmeester.