Jaarrekening 2015

Het jaar 2015 is wederom afgesloten met een zeer positief resultaat! De gehouden akties, giften en overige bijdragen hebben de Stichtingskas weer goed gevuld.  Dit alles heeft geresulteerd in het feit, dat we de bouw van de verdieping ter hand hebben kunnen nemen. De samenwerking met Aktiegroep Broodnodig is prima verlopen en de gestelde doelen zijn voor een groot deel bereikt. We mogen wederom terug zien op een mooi en succesvol jaar.

Financiële verantwoording:                                                                                                  Ontvangsten                                                                            Uitgaven                                          Saldo 01/01/2015                      5365,00                                  onkosten                 900,00             rente over 2015                             35,00                                  verschepingen       1700,00              giften, donaties                          6750,00                                 beheerskosten           75,00     collecteopbrengsten                  1700,00                                  inkopen                   1850,00    inkomsten akties                       17750,00                                cash opnames         9900,00   verkoopontvangsten                   2700,00                                                                                      overige inkomsten                      1550,00                                Saldo 31/12/2015  21425,00    totalen                                       35850,00                                                               35850,00            Van het saldo dient nog verrekening plaats te vinden met de Aktiegroep Broodnodig.           Inkomsten akties opgebracht tijdens de boekenmarkt, de Fancy Fair, de fruitplukaktie, de            Gambiaanse kerkdienst, een Kerstmarkt en brood- en oliebollenverkoop.                                          Verkoopontvangsten zijn behaald met de directe verkoop van goederen via o.a. marktplaats. Overige inkomsten  zijn o.a. bijdragen van de verkenningsreis.                                           Onkosten gemaakt tbv reiskosten chauffeurs plukaktie, vergunningen etc.                           Verschepingen betreft de kosten van transport goederen naar Gambia (o.a. schoolmeubelen). Cashopnames vormen hoofdzakelijk afdrachten aan het project Bethel School.