Gambiaanse Kerkdienst

Dit jaar wil de Stichting u wederom laten genieten van een viering zoals we die ervaren bij onze bezoeken aan Gambia

We nodigen u allen uiteraard van harte uit dit met ons samen te beleven en mee te zingen en te genieten van het enthousiasme. Een paar mededelingen: komt u zo mogelijk in kleurrijke kleding, wij doen dat ook; een week voor de dienst en vooraf wordt aan u een enveloppe verstrekt, bedoeld voor uw collecte-gift en gevraagd wordt om deze tijdens de dienst naar voren te brengen;

             We hopen op een uitbundige, enthousiaste viering.