Het gaat voorspoedig!

Ja, we hebben weer een aantal nieuwe foto’s ontvangen!!! En zoals u kunt zien zijn de mensen in Gambia heel hard bezig om de school verder af te bouwen. Inmiddels is er al begonnen met het afgieten van de plafonds voor de onderbouw. Op de foto is duidelijk te zien, dat men hiervoor veel inspanningen moet leveren. Toch vordert de bouw in een hoog tempo en zoals het nu lijkt zal de onderste bouwlaag binnen redelijke tijd in casco-vorm klaar zijn voor de afbouw. Daarna moet er conform de huidige afspraken nog worden ingericht, voordat daadwerkelijk kan worden begonnen    met het lesgeven, maar we hebben er vertrouwen in, dat dit begin volgend jaar dermate ver is, dat     we afspraken kunnen maken over het starten van de school voor de kinderen. Misschien is het dan mogelijk om de school officieel in gebruik te nemen tijdens de groepsreis die we organiseren in   februari 2015. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn…..!!!

 2014 aug 01   2014 aug 14

2014 aug 10   2014 aug 11

 2014 aug 08   2014 aug 07

2014 aug 06   2014 aug 02

Rev. Patrick Taylor en zijn vrouw waren voor een kort bezoek uitgenodigd in Nederland en hebben  namens het bestuur weer een donatie in ontvangst mogen nemen, dit als gevolg van een gift. Hierdoor kan de bouw weer een forse impuls krijgen en het bestuur heeft tevens haar waardering uitgesproken voor de wijze waarop de mensen in Gambia zich inspannen.

Maar we zijn er nog (lang) niet…..  Er is best nog veel geld nodig en het bestuur is daarom bezig met de voorbereiding van diverse acties.  Zoals een loterij, een Fancy Fair (27 sept), een Gambiaanse kerkdienst en een Gospel-avond. We danken alle ondersteuners van onze Stichting en hopen dat we goede resultaten mogen boeken bij de te houden acties. Dan kunnen we zorgdragen, dat de kinderen in Serekunda/Kotu Majai zo snel mogelijk gedegen onderwijs kunnen krijgen.