Het werk vordert!

 

Bij een bezoek van de voorzitter in februari 2014 moest hij constateren, dat er veel voortgang is geweest in de bouw van de eerste vleugel. Tevens is, omdat de bouwplannen moesten worden aangepast vanwege een besluit van de overheid om meer speelruimte open te laten, een begin gemaakt met de zij-vleugel. Hier worden nu twee leslokalen aangebouwd aan de oorspronkelijk bedoelde vleugel. Hiermede vervalt de tweede vleugel die tussen de huidige vleugel en de kerk zou worden gebouwd. Op de foto’s is goed te zien hoe de nieuwe situatie is. Evengoed komen er vijf lokalen per verdieping in de eerste vleugel en aanvullend nu twee lokalen per verdieping in de aanbouw, totaal voorshands dus 14 ruimtes exclusief bergruimten en toiletten per verdieping. De bouwers hebben inmiddels ook de voorbereiding voor het plafond van de eerste verdieping aangebracht. Goed te zien is de constructie voor de overkapping van de gaanderij.  

  2014 feb -01 2014 feb -04

   2014 feb -07 2014 feb -09

De voorzitter heeft bij zijn bezoek wederom een leuk bedrag kunnen overhandigen, waarmede de bouw weer verder kan gaan. Inmiddels is de tijd weer rijp voor een nieuw bezoek en dus zal de voorzitter binnenkort opnieuw afreizen met alweer een leuk bedrag in de pocket. De fondswerving gaat voorspoedig en we mogen zeer dankbaar zijn, dat het werk aan de school hiermede zo voorspoedig kan verlopen. Dus……… nogmaals een enorme dank uitgesproken aan onze donateurs, sponsoren, aandeelhouders en vrijwilligers, dat het allemaal zo prima verloopt!!!