Indrukwekkende kerkdienst

De “gambiaanse” kerkdienst is een ware happening geworden! De vreugde spatte er van af en de kerkgangers hebben er een waar feest van gemaakt! Indrukwekkend was vooral ook de manier waarop dominee Ridderbos de dienst deels invulde naar zijn eigen hand. Ook de samenzang en de inspirerende manier waarop Bert en het koor van Julia dit ondersteunden gaf je soms echt een gevoel van samenzijn in de naam van de Heer. Het thema “Laat de kinderen tot mij komen” werd door de voorganger op heldere wijze uitgelicht en de dienst is door iedereen ervaren als een echte beleving van samen een gemeente vormen. De boodschap van Mr en Mrs Taylor uit Serekunda kwam duidelijk over als een dank aan de “broeders en zusters” van de gemeente in Hoogeveen. We hebben alleen maar positieve signalen gehoord en dat lag niet aan de wonjo bij de begroeting, want daar zat geen spirituele component in.  Uiteraard is de collecte daarom ook iets geworden om zeer dankbaar voor te zijn! We danken iedereen voor de betrokkenheid.

20151025_085610~2        20151025_104731         20151025_094538