Informatie over onze plannen 2024

Wij willen u graag informeren over onze plannen, die we in 2024 willen realiseren.

Een nieuwbouw project is altijd mooi om over te dragen, maar voor het jaar 2024 is er door het Bestuur gekozen voor een planning in het kader van verduurzaming van onze projecten. De door ons gerealiseerde ziekenhuizen willen wij onderhouden voor een goede en duurzame toekomst. Daarvoor moeten wij soms renovaties en reparaties laten uitvoeren.

Tevens willen we bij elk ziekenhuis een grote (volks-)tuin aanleggen, zodat de VDC (Village Development Committee) het onderhoud zelf kan bekostigen van de verkoop van de opbrengst. We willen daarbij opbergmogelijkheid voor het te gebruiken gereedschap en een klein schuil-onderkomen voor de tuinlieden realiseren.

Daarnaast willen wij een begeleid leer-project voor de studenten van de (middelbare) school in Bulock ondersteunen ten aanzien van het aanleggen en onderhouden van een (volks-)tuin, zodat zij dit later ook “thuis” kunnen uitvoeren.

Dit jaar willen we daarom de volgende projekten uitvoeren:

1. Reparatie van de studio’s bij het Medical Center in Bulock: hier is een boom tijdens de zomerstorm 2023 op de nachtverblijven van de zusters gevallen.Dit dient hersteld te worden. Tevens moeten er herstel- en onderhoudswerk-zaamheden worden uitgevoerd in en rondom het ziekenhuis.

2. Renovatiewerkzaamheden Medical Center Bulock: het betreft het verbouwrijp maken van de grond voor het aanleggen van een volkstuin en de aankoop en het beplanten van de volkstuin met groente en fruitbomen.

3. Een tuinproject bij de school in Bulock: Snoei- en kapwerk om muur te maken, verlengen en ophogen bestaande (muur)omheining en het plaatsen van een toegangshek van 1,5 mtr. Het verbouwrijp maken van de grond, aanleggen en betegelen van een watertappunt en het verplaatsen van het voedseluitgiftepunt.

4. Een tuinproject bij het nieuwe ziekenhuis in Pirang: Achter het ziekenhuis wordt een grote tuin aangelegd met een watertappunt, wordt de grond verbouwrijp gemaakt en de beplanting met groente en fruitbomen gerealiseerd.

5. Bij het ziekenhuis in Bafuloto wordt een bergruimte gebouwd voor opslag van schoonmaakmaterialen van het ziekenhuis en het tuingereedschap, met een schaduwplek voor het personeel. Verder aanleg van een watertappunt bij de tuin.

Motivering bij de plannen:

De Stichting De regenboog voor Gambia stelt zich ten doel om de bevolking zoveel als mogelijk is te helpen met het realiseren van hun noodzakelijke wensen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Daarbij zal worden getracht door een beroep op de inzet van de VDC’s (Village Development Committees) en onder (door de Stichting ingehuurde) professionele begeleiding hun doelen zoveel als mogelijk met hulp van de bevolking zelf te doen realiseren. Wij streven ernaar om de projecten daarna, zo mogelijk, met eigen inzet van de bevolking een duurzaam karakter te geven.

Aangezien er veelal onvoldoende eigen middelen aanwezig zijn, zal ook de Stichting (dmv onze vertegenwoordigster in Gambia) toezien op de staat en het gebruik van de gerealiseerde projecten. Daar waar nodig zal er worden bijgedragen aan de instandhouding ervan. Een reden om ook aandacht te besteden aan het opzetten van acties voor het verkrijgen van gelden door de VDC’s zelf, zoals bedoeld met de opzet van het (volks-)tuinproject. Vandaar bovenstaande plannen voor 2024. Hiervoor hebben we een begroting opgesteld die voor het geheel € 30.000,= omvat. Het zou geweldig zijn als u ons ook voor deze projecten wilt ondersteunen. Wordt ook “Vriend(in) van Stichting De regenboog voor Gambia”. (zie onder “Nieuws”)

Wilt u nadere informatie, een voorlichting of anderszins, neem dan contact met ons op. Mocht u onze projecten eens willen bezoeken, dan regelen wij graag een reis met begeleiding.