Informatieavond.

  Het bestuur van de Stichting heeft een informatieavond vastgesteld voor alle mensen die de Stichting ondersteunen of een warm hart toe dragen.Met name alle aandeelhouders van de Stichting zullen hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd, maar iedereen die meer wil weten over  de stand van zaken binnen de Stichting of onze projecten is bij deze hartelijk uitgenodigd.

De avond vindt plaats op dinsdag 10 juni a.s. Aanvang 20.00 uur in het Herman Bavinckhuis, Stoekeplein 4 te Hoogeveen.

Het bestuur nodigd u uit voor een kopje koffie, geeft u informatie en wil u graag ontmoeten.     Zullen we maar zeggen, “tot dan”?