Jaarrekening 2017

Het jaar 2017 is een jaar waarop het bestuur tevreden terugkijkt. Er is weer veel geld ontvangen cq binnengekomen, maar ook is er fors uitgegeven aan onze projecten. Al met al zijn we als bestuur over het eindresultaat erg tevreden en gemotiveerd om ons het nieuwe jaar weer volop in te zetten.

Hieronder het financieel wel en wee van onze Stichting. Hierbij dient te worden aangetekend, dat het beginsaldo op de spaarrekening niet het eigenlijke”vrije saldo” is. Er is een bedrag  opgenomen, dat verrekend dient te worden met de geplande verkenningsreis van het jaar.  Dit geld ook voor het eindsaldo op 31 december. De aanbetalingen en de nog terug te betalen lening verhogen dit saldo.

Jaarrekening Stichting over het jaar 2017:

Saldo per 01/01/2017:                                                                                                                                               Betaalrekening  €  1000;        Spaarrekening*    €  18000;            Totaal   €  19000                 Ontvangen bedragen bestemd voor verkenningsreizen totaal € 25000                                 Betaalde bedragen aangaande de verkenningsreizen     totaal € 20000–  €   5000                        Het positieve verschil “verkenningsreizen” geeft totaal saldobedrag       €  24000 

Inkomsten over 2017:                                Uitgaven over 2017:                                             ontvangen giften             4750                    onkosten                   300 acties                               12250                   inkopen acties           500           lening*                              2000                    transporten             1200                                                                         afdrachten             29500        inkomsten                        19000                    uitgaven               31500                                            Totaal geeft dit een saldodaling op de jaarrekening van                           €   12500                          De nieuwe saldi:   Betaalrekening 500;   Spaarrekening  11000;    Totaalsaldo €  11500 

Hierbij dient nog te worden verrekend:         afbetaling lening ad   2000   alsmede           aanbetalingen voor de verkenningsreis 2018  ad    8000+                                                                                                                Totaal 10000-                                        Het daadwerkelijke “vrije” saldo voor de Stichting staat daarmede op  €   1500  

Het bestuur bedankt iedereen die aan het resultaat heeft bijgedragen.