Jaarrekening 2018.

Financieel jaaroverzicht 2018:

Saldo per 01/01/2018 Betaalrekening      170,58  Spaarrekening   11.500,00  Tot.   11.670,58

Saldo per 31/12/2018 Betaalrekening      161,50  Spaarrekening     9.500,00  Tot.     9.661,51

                                                                                                 Saldoverschil over 2018    – 2009,07

Specificatie mutaties over 2018:

Inkomsten:                                              Uitgaven:

         giften                       3.734,75    onkosten beheer                 368,27

         collecten                 2.230,78    kosten transporten             817,43

         donaties trp               895,00    afdracht projecten          9.073,55

        opbrengst acties     9.102,12    kosten acties (o.a. ink)   5.718,00

       renteopbrengst               5,53     aflossing lening                2.000,00

                     Totaal        15.968,18                              Totaal      17.977,25   Verschil  – 2009,07