Jaarrekening 2019.

De jaarrekening over 2019 vertoond een verhoging van het saldo met ruim 11000 euro. De acties, giften en verkopen hebben ons in staat gesteld om ondanks de investeringen in de bouw van de nachtverblijven in Bulock een mooi bedrag te kunnen toevoegen. Wij danken uiteraard al onze donateurs, klanten en vrijwilligers voor dit schitterende resultaat!

Saldo 01/01/2019   Betaalrekening      161,51    Spaarrekening      9500,00       Totaal    9661,51 Saldo 31/12/2019   Betaalrekening      732,31    Spaarrekening    20000,00       Totaal  20732,31 Resultaat van de mutaties in 2019                                                                             Plus     11070,80

Specificatie van de mutaties: Inkomsten:                                                    Uitgaven:                                                      Verschil     

giften                          9293,11                onkosten beheer                244,52                    9048,59 verkopen                    7063,30                 inkopen/publicaties           291,30                    6772,00 reisboekingen         13140,00                 kosten reis                       12211,50                      928,50 acties                        13341,80                 kosten acties                      3021,59                  10320,21 rente                                  1,50                 afdrachten projecten      16000,00               – 15998,50 Totaal inkomsten    42839,71                Totaal uitgaven                 31768,91   Result   11070,80

Namens het bestuur van de Stichting,                                                                                                     de penningmeester,                                                                                                                                    John Ettema