Jaarrekening 2020.

De jaarrekening over het jaar 2020 geeft een zeer positief resultaat. We mogen ons verheugen in een zeer goede support van onze donateurs en een toch nog zeer hoge opbrengst van onze inspanningen bij de verkopen van de tweede hands spullen op marktplaats en via Heppy Kado in Meppel.
Al met al een zeer goed resultaat, ondanks alle moeilijkheden vanwege de corona-crisis.
Ontvangsten: giften   6.072,95   Uitgaven:  onkosten     222,68    
       verkopen  5.642,93         inkopen     228,50
       reis   13.997,00         kosten reis  12.496,40 
       acties   2.400,00         kosten acties  583,16
       rente     0,00         projecten   1.000,00 
       TOTAAL  28.112,88         TOTAAL    14.530,74  
Financiële verantwoording:
Saldi 31/12/2020 Betaalrekening   814,45  Spaarrekening  33.500,00
Saldi 01/01/2020           732,31          20.000,00
Resultaten over 2020         82,14          13.500,00
            TOTAAL resultaat  13.582,14
Namens het bestuur van onze Stichting zeggen wij iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat hartelijk dank!