Jaarrekening 2021.

Onderstaand geven wij inzicht in de jaarrekening over 2021.
Het negatieve saldo is ontstaan door de hoge uitgaven aan ons nieuwe project.
De bouw van een Medisch Centrum te Bafuloto en enkele kosten voor reparaties aan de andere projecten. 
Het jaar geeft overigens zeer goede inkomsten te zien. 
Mede door enkele hoge giften en meevallende resultaten in de verkoopacties. Wij zijn blij met dit resultaat.

Saldo 31/12/21 Betaalrekening 962,35 Spaarrekening 16000,00 Tot.  16962,35   
Saldo 01/01/21 Betaalrekening 814,45 Spaarrekening 33500,00 Tot.  34314,45   
                    Resultaat over het jaar 2021 -17352,10 
Specificatie mutaties                                
Inkomsten               Uitgaven                      
giften            14286,05 Onkosten beheer     401,41                   
verkopen           10388,61 Inkopen/publicaties   117,20                                
acties            2767,60 kosten acties       75,75                      
rente              0,00 afdracht projecten   44200,00                    
               ________             ________
Totaal            27442,26 Totaal         44794,36       
                    Resultaat      - 17352,10        
Deze jaarrekening is door het bestuur vastgesteld op 29 januari 2022.