Jaarrekening 2022

Stichting De Regenboog voor Gambia.

Jaarrekening 2022

Afgeronde bedragen in hele Euro,s

Saldo 1/1/202217000,-Kosten media, bank, inkopen, verzending1200,-
Giften, sponsoren e.d.18800,-Afdrachten Projecten49950,-
Opbrengst verkopen13500,-Kosten grote acties 14300,-
Ontvangst acties19350,-Afbetaling leningen12250,-
Lening12250,-Saldo 31/12/20223200,-
Totaal 80900,- Totaal80900,-