Jaarrekening 2023

Stichting “De Regenboog voor Gambia”

Jaarrekening 2023 Opgemaakt te Hoogeveen, januari 2024

Inkomsten Uitgaven
Giften/Donaties€ 31.472,00kosten Bank/Media€ 654,48
Verkopen€ 14.293,75Inkopen€ 2.850,70
Acties€ 45.839,45Facturen acties€31.677,60
t.b.v. Projecten derden€ 9.478,00Projecten derden€ 9.478,00
Rente€ 57,40Afdracht projecten€46.366,77
————-—————
Totaal€101.140,60€91.021,55
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting “De regenboog voor Gambia” van 9 februari 2024

Voorzitter : W.Annen

Secretaris : B.Ettema-Vrieze

Coördinator acties : K.van Achteren

Algemeen Adjunct: H.M.Annen-Slagter

2e Secretaris/Fondswerving: T.Prij

PR en Sponsorwerving: M.Steenbergen

Penningmeester: J.E.Ettema