Jaarverslag 2021.

Beste mensen,
Allereerst willen we iedereen bedanken voor de steun in het afgelopen jaar! Het was weer een bewogen jaar, waarin er veel gebeurt is, zowel buiten als zeker ook binnen de Stichting. De corona-pandemie heeft beperkingen gesteld aan onze activiteiten, maar toch hebben we nog een zeer goed financieel resultaat mogen boeken.
Hoewel het jaar begon in een nogal actie-loze status, mochten we gelukkig toch een aantal leuke activiteiten uitvoeren, waaronder de zaterdagen in de Voorhofkerk te Pesse, de worstenverkoop, het leeghalen van een schuur en een woning, het ophalen van kasten uit Weidesteijn en het inleveren van verzameld oud ijzer en papier.
Zowel de verkopen in Pesse als ook de verkoop in ‘t Huis te Meppel en zeker de verkopen via Marktplaats heeft ons budget een goede boost gegeven.
Dank aan alle trouwe vrijwilligers, die dit resultaat hebben binnengehaald!
Daarboven zijn we erg dankbaar voor de geweldige giften van o.a. Stichting Overleven, de Anne en Géke Steenstra Stichting, diverse diaconieën, OPA De Weide en de vele particuliere giften. Dank u wel allemaal voor de ondersteuning!

Het jaar heeft zich vooral gekenmerkt door de ontwikkelingen rondom het vinden van een nieuw project, nadat de nachtverblijven bij het Medisch Centrum in Bulock waren overgedragen aan de Village Development Committee. Hiervoor heeft onze voorzitter informatie ingewonnen bij onze vaste representant, Penda Sowe en onze vaste relaties, Patrick Taylor (pastor van de Bethel Community) en de voormalig Minister of Health, Dr Omar Sey. Nader onderzoek en overleg met o.a. plaastelijke en ministeriële autoriteiten heeft opgeleverd, dat in de regio Farato is gekozen voor de bouw van een Medisch Centrum in een nieuw te ontwikkelen dorpskern in Bafuloto, waar uiteindelijk ongeveer 7000 bewoners op terug kunnen vallen. Inmiddels is er een contract getekend met een aannemer en is de bouw voortvarend ter hand genomen. Op dit moment (jan 2022) is men begonnen met de dakconstructie, de 3e fase van de bouw. Naar verwachting zal het Centrum eind april (rond Koningsdag) worden opgeleverd. Daarnaast zijn er nog enkele benodigde reparaties verricht bij de Bethel School en het MC Bulock. Door hevige regenval en de razende stormen in het afgelopen regenseizoen was er enige schade ontstaan, welke we hebben kunnen laten herstellen in beide gevallen.

Ook dit jaar hebben we een aantal goederen kunnen verzenden naar de scholen en de buurtbewoners van de kerk in Kotu Manjai. Met de kerst is wederom kleding e.d. verstrekt aan de armste omwonenden. Dank aan de gulle gevers!!

Het bestuur van de Stichting is erg verheugd over de bijdragen van alle kanten die hebben geleid naar een prachtig en dankbaar resultaat. We putten hieruit het vertrouwen, dat we op een goede manier met elkaar bezig zijn en zien met vertrouwen uit naar het nieuwe jaar!

Wij wensen iedereen een gezond en gezegend 2022!