Kascontrole jaarrekening 2013

 

Verslag kascontrole Stichting De regenboog voor Gambia te Hoogeveen

 Aan: Het bestuur van Stichting De regenboog voor Gambia                       Van: Kascontrolecommissie

Hoogeveen, 11 juni 2014

Betreft: Bevindingen doornemen jaarcijfers 2013

Geacht bestuur,

Hiermee verklaart de kascommissie op 20 mei 2014 de administratie en jaarcijfers 2013 van Stichting De regenboog voor Gambia te hebben doorgenomen.

De volgende zaken zijn doorgenomen:

Bankafschriften (lopende rekening en spaarrekening)                                         Inkoopfacturen                                                                                                               Kwitantie afdrachten in Gambia                                                                                      Overeenkomst met Bethel World & Outreach Ministries in Serekunda Gambia            Overzicht aandeelhouders                                                                                             Statuten                                                                                                                         Reglement vrijwilligers                                                                                                  Registratie ANBI

 De commissie is van mening dat de jaarcijfers een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013.

De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het verslagjaar.

Met vriendelijke groet,

Klaas van Achteren                                 Remco van den Akker