Kerst nieuwsbrief 2023

Kerst-nieuwsbrief december 2023

Lieve mensen.

Eerst willen wij iedereen bedanken voor uw steun in 2023 aan onze Stichting De regenboog voor Gambia, want met de steun van onze medewerk(st)ers en onze sponsoren hebben wij weer prachtige resultaten neergezet.

In november hebben wij het Medisch Centrum in Pirang, met een wachtruimte, geopend. Een gigantische happening met 600 schoolkinderen, pers, televisie en vele hoogwaardigheidsbekleders die erbij waren.

We hebben kasten, gekregen operatieschorten, vele hoeslakens, bedlinnen, verbandmateriaal en nog veel meer verzonden voor “onze” ziekenhuizen. Er was weer een verkenningsreis georganiseerd voor 24 personen, waarmee al onze projecten zijn bezocht. Een prachtige reis met Gambiaans eten, stroom- en wateruitval en kapotte auto’s. Het meegereisde bestuur heeft kennis gemaakt met de vice-president, die de Stichting hartelijk bedankte voor het realiseren van de vele projecten in Gambia.

Alhoewel Gambia tot de armste landen van de wereld behoort, zijn de mensen buitengewoon vriendelijk en is het fijn om daar te zijn. Een voorbeeld voor de wereld hoe men daar met elkaar omgaat, moslims en christenen leven daar als broeders en zusters samen.

Helaas moeten we eind dit jaar ons onderkomen in de kerk in Pesse verlaten. “Pesse” was voor onze Stichting een ontmoetingsplaats, waar we boeken en tweedehands spullen verkochten, die we allemaal gratis aangeboden kregen en was als een basis voor onze organisatie. We zijn op zoek naar een vervangende ruimte.

Wat ook fijn is te vermelden, dat wij vele goede organisaties hebben, die ons geweldig steunen, zoals de Anne en Geke Steenstrastichting, Stichting Overleven, Kringloopcentrum ’t Trefpunt in Marum, diverse diaconieën, OPA De Weide,……… en natuurlijk de vele particuliere giften.

Al onze gerealiseerde projecten, zoals scholen en ziekenhuizen functioneren als een tierelier, mede door onze vele bezoeken van onze representante in Gambia, Penda Sowe en de goede kontakten met de ministeries en de regionale directeur van de ziekenhuizen. 

Wij zijn dankbaar, dat er zoveel gedaan kon worden. Met de Kerstgedachte om licht te brengen in duisternis, hebben we met z’n allen weer iets gedaan voor de minderen in deze wereld. De dankbaarheid van de mensen in Gambia is moeilijk over te brengen, zo intens en zij willen u allen hartelijk danken, een zeer welgemeende dank.

En beste mensen, we gaan door, voor volgend jaar gaan we een school helpen met allerlei verbouwingen en onderwijs-spullen en we zijn bezig voor weer een groot project, waarover we u later zullen informeren. Verdere informatie vindt u op onze website en facebook.

Wij wensen u allen, medewerk(st)ers, sponsoren en een ieder die op welke manier dan ook hebben bijgedragen  gezegende kerstdagen en een fantastisch 2024.

Namens het Bestuur,
Wim Annen,
voorzitter