Nieuw project gevonden!

Tijdens het laatste bezoek van onze voorzitter, Wim Annen, aan Gambia begin oktober 2021, is ook overleg gepleegd over een nieuw project. In Bafuloto, een gemeenschap van een paar kleinere dorpjes achter Farato, in de buurt van Brikama is door de Village Development Committee gevraagd om hun grootste wens, een medische hulppost, te realiseren. Op advies van Omar Sey, voormalig Health Minister en vaste relatie van onze Stichting is bij de onderhandelingen ook direct een aannemer betrokken. Zijn offerte, inclusief tekeningen en begroting is bestudeerd en in orde bevonden. Na ondertekening van het contract is daags erna al begonnen met het uitzetten en bouwrijp maken van het door de alkalo (burgemeester) ter beschikking gestelde terrein. Inmiddels is de eerste steen al gelegd door Penda Sowe en Omar Sey, in bijzijn van de onderminister van het Health Ministry. Naar verwachting zal het Medisch Centrum Bafuloto eind april 2022 gereed zijn.