Nieuwe “doorlopende” actie…….

Het bestuur van de Stichting heeft besloten om een nieuwe, doorlopende actie uit te voeren. We willen nu graag personen en bedrijven interesseren voor een “sponsorschap”. Hiervoor kunt u als u onze doelen wilt ondersteunen intekenen op een vaste bijdrage. Dit kan zowel eenmalig, als ieder jaar terugkerend. Misschien bent u al benaderd door iemand van onze Stichting. We vragen u dan vriendelijk daarvoor een sponsor-overeenkomst in te vullen. Deze kunt u natuurlijk insturen per e-mail als ook per post op ons correspondentie-adres, of inleveren bij één van onze bestuursleden of vrijwilligers. Deze actie geeft ons de mogelijkheid om onze plannen een duurzamere richting te geven. Want we blijven natuurlijk doorgaan met onze doelen te verwezenlijken en hiervoor is ook voor de (nabije) toekomst dringend een financiële ondersteuning nodig. We rekenen op uw steun!

Wordt u ook sponsor?  Vraag dan het sponsor-formulier aan!

Verdere informatie vindt u onder de Rubriek “Aktiviteiten” bij “Aandelenactie”.

Over de projecten die we uitvoeren en de andere mogelijkheden om ons te helpen geven we informatie op diverse andere pagina’s op deze website. Kijk hiervoor in de rubriek “Projecten”.