Nieuwsbrief Stichting de regenboog van Gambia

Nieuwsbrief Stichting De regenboog voor Gambia

Geachte lezers en lezeressen,

Het is een genoegen u te informeren over de laatste ontwikkelingen en activiteiten van onze stichting. De wekelijkse 2e hands of misschien wel 3e hands markt in de kerk van Pesse, levert elke week tussen de € 200,- en € 300,- op, netto winst, want we krijgen alles. Wekelijks worden goederen gekocht of gebracht door mensen die onze stichting een warm hard toedragen. Elke week staan onze vrijwilligers bij toerbeurt om de boeken en spulletjes te verkopen, een prachtig team. Deze markt levert dus €10.000,- per jaar op, geweldig.
Maar deze markt is ook een ontmoetingsplaats geworden, om er even te zijn of een bakkie te doen. Zo langzamerhand is de kerkverkoop onze basis geworden, van hieruit doen we van alles. Zo ontmoetten wij een familie uit Hollandscheveld, die ons werk wil ondersteunen door elk kwartaal, vijf jaar lang, € 500 over te maken, een totale toezegging van € 10.000,- zo maar, is dat niet geweldig? Geen dank, we doen dit uit liefde zeiden ze. Wat mooi om zulke mensen te ontmoeten.

Op 26 april j.l. is er een delegatie van onze stichting naar Gambia geweest (op eigen kosten) om daar in het dorp Bafuloto een Medisch Centrum te openen, wat hebben we daar blijdschap en dankbaarheid ervaren, moeilijk aan u over te brengen, het was geweldig. Vertegenwoordiging van de Minister van Gezondheid, de gouverneur, vele burgemeesters, journalisten, T.V. en vele genodigden, ook Nederlanders, uit Hoogeveen en Kampen die in Gambia waren, kwamen naar de opening. We hebben daar een Medisch Centrum en 2 huisjes voor het personeel, een enorme muur en een waterput gebouwd waar ook de bevolking water kan en mag halen. Deze opening geschiedde door Betty en John Ettema, Leny en Wim Annen, Tiny Prij, Jantinus en Christina Bakker, Penda Sowe en de gouverneur. Tijdens de opening kwamen de 1e patiënten al voor een behandeling, openen is daar niet alleen de officiële handeling, maar ook de aanvang van de hulp.

We hebben (weer) diverse hulpaanvragen binnen, waarover we later gaan beslissen.
Op 23 september a.s. organiseren we weer een benefiet- en ontmoetingsavond in de Molenhoeve te Hoogeveen(Echten). Een goed diner voor € 50,- inclusief een bijdrage voor de stichting, en er zal ook een verloting worden gehouden met vele mooie prijzen, snel opgeven is van belang, we kunnen maar maximaal 100 personen verwelkomen.


Er wordt in onze stichting plezierig en hard gewerkt door onze medewerkers/-sters waar we zeer dankbaar voor zijn. En niet te vergeten onze sponsoren, die ons geweldig ondersteunen om in Gambia mooi en goed werk te verrichten.
Wat zou het mooi zijn om die dankbaarheid en blijdschap aan u over te brengen, wij doen het maar namens die arme en vriendelijke mensen. Prachtig werk.

Wij wensen u alle goeds toe, hopelijk tot 23 september,
Het Bestuur van de Stichting De regenboog voor Gambia.

Reknr. NL75INGB0000708807; www.deregenboogvoorgambia.nl;