Opnieuw een medische post bouwen

Door het Ministry of Health en de Regional Director of Health Western Region is de voorzitter tijdens zijn recente bezoek in juni 2023, gevraagd om op de wens van de VDC, Village Development Committee) van de Gemeenschap te Pirang, een Medisch Hulppost te bouwen conform de opzet van Bafuloto, ons laatste project. Wim is hierop naar het dorp gegaan voor nader overleg en heeft zijn bevindingen gedeeld. Met het Bestuur van de Stichting.

Hierop is besloten om op dit verzoek in te gaan en inmiddels zijn er stappen genomen om door de bevolking zelf, onder begeleiding van aannemer Fadera (Nemo Merchandising & Construction Company) de bouw ter hand te nemen. Het concept van Bafuloto wordt dus    nu ook in Pirang uitgevoerd, nu zonder Staff Quarters en geen benodigde omheining. Mr. Fadera is inmiddels al druk doende en heeft toegezegd, dat in de maand november de bouw zal zijn afgerond en de Medische Hulppost Pirang kan worden        overgedragen aan de VDC en dus aan de bevolking. Door het Ministerie is al een Medische Staf en de logistiek e.d. toegezegd.