Oprichting “Vrienden van Stichting de regenboog voor Gambia”

Bij onze Stichting zijn reeds een aantal “vaste sponsoren” ingeschreven, die jaarlijks een vast bedrag overmaken op onze rekening. Dat geeft ons natuurlijk een mooie basis om onze doelen mee te kunnen bewerkstelligen. Deze “vaste sponsoren” beschouwen we hierom als “vrienden” van onze Stichting. Daarom willen we van deze groep een permanente club maken onder de naam “Vrienden van Stichting De regenboog voor Gambia”. Nu willen we deze groep uiteraard graag nog groter maken en daarom roepen wij iedereen op om zich op te geven als nieuwe “vriend” in onze club. U wordt dan periodiek op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de Stichting.

Geef je op via de mail: info.deregenboogvoorgambia@gmail.com of neem even contact op met Tiny Prij, telnr.  0649834648. Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met uw gegevens.

N.B.: bent u al “vaste sponsor”, maar wilt u niet opgenomen worden in de “vriendenclub”, geeft u dat dan aub even aan ons door.