Aanvulling Project Medisch Centrum Bulock.

Bij een recent bezoek aan het Medical Center Bulock werd gevraagd om vanwege de hoge vraag naar (nacht-) zorg voor de medische staf een nachtverblijf te bouwen om daarmede de zorg uit te kunnen breiden naar 24 uur/ 7 dagen per week. Voor het medisch personeel zou het hebben van een overnachtings-mogelijkheid op het terrein een verlichting zijn. Nu kunnen ze in nood- gevallen niet snel genoeg bij het Centrum zijn, dit uit ervaringen opgedaan in de laatste tijd. Op deze vraag heeft het Bestuur een positief antwoord gegeven en we hebben inmiddels de opdracht gegeven om een viertal studio’s op het terrein te bouwen voor zowel de medische staf als de “watchman”, (zeg maar concierge). Deze verblijven zijn uitsluitend ingericht voor rust- periodes of overnachting en niet geschikt voor permanente bewoning. Ze beschikken over een kleine woon-/slaapruimte met een 1-persoonsbed, een tafel en een stoel en een toilet-/doucheruimte.  We hebben met de BDC (Bulock Development Committee) afgesproken, dat hierop moet worden toegezien. Verder zullen de kamers moeten vallen onder de regels van onderhoud etc zoals ook afgesproken is voor het Medisch Centrum.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de studio’s einde oktober gereed zijn voor gebruik. Dus we hopen dit gebouw bij onze najaarsreis in november te kunnen overdragen aan de BDC.

Helaas is er een oponthoud ontstaan in de bouw. De oorzaak ervan ligt bij de aannemer. Op dit moment (reis dec 2019) hebben we zelf kunnen zien, staan de muren er, zit het dak er op, maar moet de verdere afwerking nog worden uitgevoerd. We zullen uiteraard de druk op de bouwers houden om de bouw zo snel mogelijk af te maken. De BDC zal dit natuurlijk ook zeer nauw volgen. We worden geregeld op de hoogte gesteld van de voortgang.