Rapportages

Het bestuur heeft zich voorgenomen om regelmatig de stand van zaken te rapporteren aan haar begunstigers en geïnteresseerden. Dit zal gebeuren door nieuwsberichten te plaatsen op de website, via Facebook en uiteraard ook door gerichte benadering van donateurs, sponsoren, aandeelhouders en vrijwilligers.

Zij zal hierbij gebruik maken van periodieke rapporten over de voortgang van de projecten vanuit Gambia en van bezoeken ter plaatse, welke door bestuursleden of informanten zullen worden afgelegd op eigen kosten, maar op verzoek van het bestuur.

Ook zal namens het bestuur periodiek worden aangegeven hoe de voortgang is ten aanzien van de deelname aan de sponsorcontracten, fondswerving, gehouden acties en de overige inkomsten. En uiteraard zullen we ons verantwoorden over de besteding van de gelden aan de projecten. U kunt onze jaarrekeningen / resultaten-overzichten vinden onder de Rubriek “Financiële Verantwoording”.