Reis Uitgesteld…

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de in mei geplande reis naar Gambia voor degenen die voor het eerst wilden gaan te moeten uitstellen vanwege onvoldoende deelname.We zullen nu gaan bezien in hoeverre er in het najaar, rond eind november een reis kan worden georganiseerd voor allen die nog graag een keer met ons mee willen naar Gambia. Mocht u in die reis geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de en van het bestuur, of via ons emailadres: info.deregenboogvoorgambia@gmail.com