Bestuur

Het oprichtingsbestuur van Stichting De regenboog voor Gambia bestaat uit:

Wim Annen, voorzitter dagelijks bestuur, Betty Ettema – de Vriezesecretaris dagelijks bestuur John Ettema, penningmeester, dagelijks bestuur Leny Annen – Slagter, PR-functionaris / algemeen adjunct, dagelijks bestuur

Wim en Leny Annen

John en Betty Ettema
John en Betty Ettema

Een en ander is vastgelegd in de oprichtingsacte welke op 18 januari 2013 passeerde te Hoogeveen, bij van Linge en Tillema Notarissen.

Het correspondentieadres is:                                                       Stichting De regenboog voor Gambia  Klaverkamp 44, 7908MH Hoogeveen e-mail:   info.deregenboogvoorgambia@gmail.com                        Facebook: Stichting De regenboog voor Gambia.

Voor telefonisch contact zie rubriek “Communicatie/pagina contact”.