Bestuur

Het oprichtingsbestuur van Stichting De regenboog voor Gambia bestaat uit:

Wim Annen, voorzitter dagelijks bestuur, Betty Ettema – de Vriezesecretaris dagelijks bestuur John Ettema, penningmeester, dagelijks bestuur Leny Annen – Slagter, PR-functionaris / algemeen adjunct, dagelijks bestuur

Wim en Leny Annen

John en Betty Ettema
John en Betty Ettema

Een en ander is vastgelegd in de oprichtingsacte welke op 18 januari 2013 passeerde te Hoogeveen, bij van Linge en Tillema Notarissen.

Inmiddels is sinds april 2022 het bestuur uitgebreid met 2 leden, t.w. Tiny Prij en Klaas van Achteren. Tiny zal als 2e secretaris zich m.n. bezig houden met sponsorwerving, Klaas zal voornamelijk de coördinatie van de verkoopacties (o.a. rooster inzet vrijwilligers in Pesse) op zich nemen. Naast deze 2 leden is Henk Paping ons komen verlichten met de verwerking van de informatie op onze website.

Tiny Prij
Klaas van Achteren
Henk Paping

Margriet gaat zich inzetten voor de fondswerving

Margriet Steenbergen

Voor telefonisch contact zie rubriek “Communicatie/pagina contact”.

Het correspondentieadres is:                                                       Stichting De regenboog voor Gambia  Klaverkamp 44, 7908MH Hoogeveen e-mail:   info.deregenboogvoorgambia@gmail.com                        Facebook: Stichting De regenboog voor Gambia.