Sponsor-overeenkomst

De Stichting geeft de mogelijkheid tot sponsoring van de projecten die worden aangenomen, zoals het bouwen van een hulppost of schoolgebouw, of voor één van onze andere doelen, t.w. het verzenden van (hulp-)goederen in de breedste zin of voor practische hulp aan instellingen. Leest u daarvoor maar onze andere pagina’s op deze web-site.

U kunt ons helpen met een eenmalige of een vaste jaarlijkse bijdrage.
Voor uw bijdrage zullen we u door het toezenden van nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de projecten en de activiteiten binnen de Stichting. Met giften en door het houden van andere geldwervingsakties en met ú als (vaste) sponsor proberen we onze projecten en doelstellingen te realiseren.

Voorbereidingen, zoals het maken van tekeningen, een kostenbegroting en het verkrijgen van (bouw-) vergunningen voor onze objecten zijn in principe een kwestie van het bestuur van de Stichting, samen met de bevolking en overheden in Gambia. Daartoe doet het bestuur zaken met het Village Development Committee van de locatie. De VDC coördineert de aanvragen van vergunningen met de overheden en draagt zorg voor de garanties ten aanzien van personele en logistieke zorg na oplevering. Werkzaamheden voor onze projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de bevolking zelf onder verantwoordelijkheid van de VDC en begeleiding van door de Stichting ingehuurde professionals, bv een aannemersbedrijf . Door de mensen zelf actief me te laten bouwen worden de kosten verlaagd, wordt de lokale betrokkenheid verhoogd en een goed onderhoudstraject gewaarborgd. Door de lokale, regionale en zeer zeker de persoonlijke betrokkenheid van de mensen in Gambia heeft de Stichting er vertrouwen in, dat de gerealiseerde objecten voor langere termijn hun functie zullen behouden.

We hopen, dat we voldoende geld bijeen hebben om, in fasen, met de bouwcommissie ter plaatse, ons project te kunnen uitvoeren. De Stichting draagt zorg voor adequate begeleiding op de bouwplaats, gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal en een duurzaam gebouwd object. Wij zorgen ervoor dat onze visie omtrent duurzaamheid en zorg duidelijk ligt  verankerd bij de VDC.

Daarnaast zal de Stichting zo vaak als mogelijk is controle uitvoeren tijdens en na de bouw, om te voorkomen, dat de door ons gewenste kwaliteit niet wordt geleverd of in stand wordt gehouden.

Door uw (periodieke) gift hoopt de Stichting op snelle verwezenlijking van de bouw en voor waarborging van een goed onderhoud van het gerealiseerde object.

Uw (periodieke) gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op aanvraag sturen we u een overeenkomst voor een (periodieke) gift met begeleidend schrijven. In reactie op de ontvangst van een eenmalige gift kunnen wij zorgdragen voor een factuur of een bevestiging, ivm uw mogelijkheid voor de aftrek bij uw opgave voor de (inkomsten-) belasting. Bij vragen hieromtrent verzoeken we u even contact met ons op te nemen via de email info.deregenboogvoorgambia@gma il.nl / bel 0528-272719

Als U ons wilt steunen vragen we u om de onderstaande informatie door te geven:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode/woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Wij houden u op de hoogte van het verloop van de activiteiten.