Sponsor-overeenkomst

De Stichting geeft de mogelijkheid tot sponsoring van de projecten die worden aangenomen, zoals voor ons nieuwe project: het Medisch Centrum voor Bulock, of voor één van onze andere doelen, t.w. het verzenden van (hulp-)goederen in de breedste zin of voor practische hulp aan instellingen. Leest u daarvoor maar onze andere pagina’s op deze web-site.

U kunt ons helpen met een eenmalige of een vaste jaarlijkse bijdrage.
Voor uw aankoop zullen we u door het toezenden van nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de projecten en de activiteiten binnen de Stichting.

Met giften en door het houden van andere geldwervingsakties en met ú als (vaste) sponsor  proberen we onze projecten en doelstellingen te realiseren.

Momenteel dus o.a. het bouwen van een Medisch Centrum voor Bulock. Voorbereidingen, zoals het maken van tekeningen en het verkrijgen van (bouw-)vergunningen voor onze objecten zijn in principe een kwestie van het bestuur van de Stichting, samen met de bevolking en overheden in Gambia. De werkzaamheden voor ons nieuwe project zijn in volle gang. We hopen, dat we zo spoedig mogelijk voldoende geld bijeen hebben om, in fasen, met de bouwcommissie ter plaatse, ons project te kunnen uitvoeren. De Stichting zorgt voor adequate begeleiding op de bouwplaats, kwalitatief hoogwaardig materiaal en een duurzaam gebouwd object.

Door de mensen zelf actief mee te laten bouwen worden de kosten verlaagd, wordt de locale betrokkenheid verhoogd en een goed onderhoudstraject gewaarborgd. Door de locale, regionale en zeer zeker de persoonlijke betrokkenheid van de mensen in Gambia heeft de Stichting er vertrouwen in, dat de gerealiseerde objecten voor langere termijn hun functie zullen hebben. Daarnaast zal de Stichting zo vaak als mogelijk is controle uitvoeren tijdens en na de bouw, om te voorkomen, dat de door ons gewenste kwaliteit niet wordt geleverd of in stand wordt gehouden.

Door uw (sponsor-)bijdrage hoopt de Stichting op snelle verwezenlijking van de bouw en voor waarborging van een goed onderhoud van het gerealiseerde object.

Doet u ook mee? Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op aanvraag sturen we u een inschrijfformulier voor een sponsorbijdrage met begeleidend schrijven. In reactie op de ontvangst hiervan kunnen wij zorgdragen voor een factuur of een bevestiging, ivm uw mogelijkheid voor de aftrek bij uw opgave voor de (inkomsten-)belasting. Bij vragen hieromtrent verzoeken we u even contact met ons op te nemen via de email of telefoon.

Aanvragen op emailadres: jenbettema@kpnmail.nl of Telnr.: 0528-272719
Als u mee wilt doen vragen we u om de onderstaande informatie aan ons door te geven:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode/woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

U ontvangt van ons een bevestiging, of als u dat wilt een nota voor uw storting.
Daarnaast houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en uiteraard het verloop van de bouwwerkzaamheden.